Enkät – Hur upplever du dina medicinförpackningar?

Publicerat 2022-05-23

Hur mycket vet du egentligen om din sjukdom och hur upplever du förpackningarna? Är de enkla att använda eller krångliga? Det är några av frågeställningarna i den undersökning som ett läkemedelsföretag nu genomför i samarbete med Glaukomförbundet.

Vad är bakgrunden till undersökningen?
– Jag har tidigare jobbat som apotekare i tio år och möttes ofta av kommentarer från glaukompatienter att flaskan var för liten, endospipetterna var svåra att hantera, att det var svårt att dosera och att de fick ont i ögonen av dropparna. Olika konserveringsmedel kan nämligen reta ögonen.
   – Det blev också besvärligt för många när de fick byta ut preparat, när ett annat hade utgått, med nya flaskor och förpackningar, säger Cecilia Ageman som idag arbetar som Manager för Medical Affairs på ett läkemedelsföretag.
   – Det är viktigt att patienter är väl informerade om både vilka mediciner som finns och har en insikt i sin diagnos, med en högre kunskap får du en annan förståelse för din sjukdom.

Hur går undersökningen till?
– Du svarar på frågorna via länken som finns på sid 30 och du deltar anonymt.
Den enda information vi registrerar är kön, ålder och ungefär var i landet du bor. Men ingen övrig information samlas in. I undersökningen får den som deltar svara på frågor vad de tycker om sina droppar, hur de upplever flaskor och pipetter och vi har också frågor som mäter kunskapsläget. Om glaukom finns i släkten och huruvida man känner till att det finns kopplingar mellan sjukdom och hereditet.

Vad är syftet med undersökningen?
– Vi vill ta reda på vad människor vet om sin sjukdom och på så vis kunna förbättra behandlingen och från vår sida utveckla preparat och förpackningar.

När behöver ni senast ha in svaren?
– Vi vill ha in 200 svar för att undersökningen ska vara värdefull. Vi tror att det ska vara möjligt innan sommaren. Sista datum att svara är den 19 juni 2022. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta, det är bara med gemensamma krafter som det är möjligt. Om vi inte får information om vad vi kan förbättra tar utvecklingen längre tid, säger Cecilia Ageman.

Text: Ann Thörnblad

Mer information om enkäten och webblänk hittar du i denna PDF:

https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2022/05/Medhouse-enkät-Annons_2205.pdf

eller klicka på denna länk så kommer du direkt till enkäten via din webbläsare:

https://response.questback.com/medhouse/rnxbxtwjuf

Hallå där, Sven-Olov Edvinsson, ordförande i Svenska Glaukomförbundet

Varför väljer Glaukomförbundet att delta i samarbetet med ett läkemedelsföretag om förpackningar?

– Vi har nyligen gjort en stor medlemsenkät om bl a bemötandefrågor i vården, där analysen redovisas i det här numret. Den här enkäten fångar också upp kunskapsläget kring glaukom och ställer praktiska frågor kring förpackningar, droppar och endospipetter – något som ofta diskuteras på föreningsmöten.

– I en enkät interagerar vi direkt med våra medlemmar, det är ett sätt att utveckla vår kommunikation. Om det fungerar bra kommer vi nog använda oss av enkäter för andra frågor.

Vem kan delta?
– Den som är medlem i Glaukomförbundet och det är naturligtvis upp till var och en om man vill delta. Min favoritfråga är om man läser bipacksedeln eller inte. Det är ofta väldigt mycket text och ganska obegripligt…

Hur kommer resultaten att användas?
– Förhoppningsvis utvecklas det i förlängningen förpackningar som är enklare att använda. Alla använder inte sina ögondroppar regelbundet och med en smidigare förpackning kan det förmodligen påverka användningen. I nästa nummer av Ögontrycket, nr 3/22, redovisar vi resultatet, det kommer också finnas tillgängligt på hemsidan.