FAKTA OM GLAUKOM

Under mars månad varje år genomförs Världsglaukomveckan. Glaukom, som tidigare kallades grön starr, är den näst vanligaste orsaken till blindhet och drabbar runt 70 miljoner människor världen över. Syftet med veckan är att uppmärksamma glaukom, dess riskfaktorer och betydelsen av tidig diagnos för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Svenska Glaukomförbundet genomför under veckan en mängd aktiviteter runtom i landet.

VAD ÄR GLAUKOM?

Glaukom är en sjukdom som drabbar ögats synnerv. Vid glaukom kan bortfall uppstå på olika ställen i synfältet vilket kan upplevas på olika sätt. Man brukar beskriva det som att synen försvinner fläckvis.  Vid glaukom är ofta trycket i ögat förhöjt men glaukom uppträder även vid normalt eller lågt ögontryck. Glaukom finns i två former:

Kroniskt glaukom

Det här är den vanligaste formen. Den kallas också öppenvinkelglaukom och utvecklas långsamt. Det kammarvatten som produceras och som gör att ögat "håller formen" filtreras inte ut i samma takt som det produceras. Då stiger ögontrycket.

Man kan få sjukdomen i det ena eller i båda ögonen. Om bara det ena ögat är drabbat kompenserar det friska ögat för synbortfall i det andra. Därför upplever man ingen försämring av sitt seende. Det kan ta flera år innan man märker av besvären.

Akut glaukom

Den här formen - som även kallas akut trångvinkelglaukom - är inte lika vanlig som kroniskt glaukom. Den uppträder plötsligt och ger stark smärta. Smärtan beror på att det blir totalstopp i kammarvattenflödet, vilket gör att trycket i ögat blir mycket högt. Den akuta formen kräver omedelbar läkarvård och snabb behandling. Eftersom sjukdomen uppträder så påtagligt kan skador i viss mån undvikas.

Klicka här för att se och förstå hur den som fått Glaukom uppfattar omgivningen >>

HUR MÅNGA ÄR DRABBADE?

Uppskattningsvis har ca 200 000 svenskar glaukom. Studier visar dock att hälften av dessa – 100 000 personer – har sjukdomen utan att veta om det. I en ny undersökning genomförd bland svenska optiker fann man att hela 20 procent av dem som gjorde ögonundersökning hade ärftligt anlag för att utveckla glaukom (glaukomhereditet) – utan att känna till det.

Glaukom är vanligast i högre åldrar. Ungefär 5 % av befolkningen över 70 år drabbas av glaukom.

VEM DRABBAS?

Vem som helst kan få glaukom, men ärftlighet har en viss inverkan. Har man en förälder eller ett syskon med glaukom är risken något större att drabbas. Om det däremot bara är en avlägsen släkting som har glaukom är risken att man drabbas själv inte större än för andra.

TIDIG UPPTÄCKT VIKTIG

I början av sjukdomen har man inga symtom alls. När man börjar märka av sitt glaukom har synen ofta påverkats rejält. Man kan ha missat att se saker runtomkring sig. Kanske är det svårt att följa bilden när man tittar på teve, eller att se allt när man är ute och promenerar. Man kan aldrig få tillbaka den syn som man har förlorat. Därför är tidig upptäckt mycket viktig.

Det går bra att prata med sin husläkare eller optiker om sina funderingar. En optiker kan misstänka att man har glaukom om man vid en synundersökning inte kan få fram förväntad synskärpa med glasögon eller om denne uppmäter förhöjt ögontryck. Precis som husläkare har optikern möjlighet att skriva remiss till ögonläkare.

Man kan också ta kontakt med sin närmaste ögonklinik eller en privatpraktiserande ögonläkare. Det är alltid en ögonläkare som sköter utredning, ställer diagnos och sätter in eventuell behandling.

Undersökningen är smärtfri. Trycket i ögat mäts med hjälp av en tryckmätare. Synfältet och ögonbotten kontrolleras för att se om synnerven har skadats.

VAD FINNS DET FÖR BEHANDLING?

Behandlingen vid glaukom syftar till att sänka trycket i ögat och på så sätt fördröja och förhindra att synnervsskador utvecklas.

Trycksänkande ögondroppar

Vanligaste behandlingen är ögondroppar som sänker ögontrycket. De kan delas in i två övergripande grupper utifrån verkningsmekanism: Ögondroppar som gör att produktionen av kammarvattnet minskar, samt ögondroppar som gör att utflödet av kammarvätskan ökar. För att få ytterligare trycksänkande effekt kan man kombinera olika preparat .

Operation

Operation görs exempelvis när den önskade trycksänkande effekten med ögondroppar inte är tillräcklig, när man har svårt att ta sina droppar eller om man får biverkningar som gör att man inte kan ta sina droppar. Operationen görs vanligen under lokalbedövning. Målet är att få kammarvattnet att lämna ögat lättare och sänka ögontrycket.

Laser

Genom laserbehandling kan man öka avflödet av kammarvatten och därmed minska ögontrycket. Man försöker helt enkelt att få kammarvätskan att passera ut lättare. Laserbehandling utförs vid ett mottagningsbesök. 

Det är viktigt att personer med glaukom följer ordinerad behandling och regelbundet undersöker sitt ögontryck. De bör också vara vaksamma på synförändringar.


OM SVENSKA GLAUKOMFÖRBUNDET – SGF

Svenska Glaukomförbundet, SGF, har funnits sedan 1999. SGF är en patientorganisation för personer med glaukom och deras anhöriga. Vi stöder forskningen inom glaukom och verkar för att öka myndigheters och allmänhetens kunskap om glaukom. Fyra gånger om året ger vi ut medlemstidningen Ögontrycket. Det finns idag 16 lokalföreningar runt om i landet: Dalarna norra, Dalarna södra, Gävleborg, Göteborg, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Skåneland, Småland, Stockholm, Sörmland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro län och Östergötland.

Kontakta SGF

Intresserade kan ta kontakt med sin närmaste lokala förening eller med Svenska Glaukomförbundet för mer information. Tel: 070-291 56 66 eller e-post: info@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet