Nyheter/Press

Nu finns chansen att få tillbaka körkortet:

Liten patientorganisations kamp mot myndigheten ger nytt hopp för glaukompatienter

Under sju år har Svenska Glaukomförbundet fört en kamp för att få en mer rättssäker behandling av sina medlemmar när det gäller möjligheten att få behålla sitt körkort.

Både mot- och medparten är Transportstyrelsen. Glaukomförbundet är en patientorganisation med 3 000 medlemmar och 15 regionala föreningar och dess främsta kritik har varit att undersökningsmetoderna är statiska, konstlade och har föga relevans för den som sitter bakom ratten i en bil. Nu har man i samarbete med Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforsknings-institut (VTI i Linköping) fått godkänt att glaukommedlemmar som fått sitt körkort indraget får testa sina körkunskaper i en utvecklad körsimulator i Linköping.

 

– Det är med stor tillfredsställelse som vi sett Transportstyrelsen ta till sig våra invändningar och ställt sig bakom en försöksverksamhet med körsimulator som görs i samarbete med VTI i Linköping, säger Lars Steen, förbundsordförande  i Glaukomförbundet och tidigare läkare.

Tidigare kan man notera att reglerna för att få behålla sitt körkort helt och hållet byggt på synfältsundersökningar enligt Humphrey och/eller Esterman, vilket Glaukomförbundet hävdat har föga relevans med begreppet trafiksyn.

Enligt uppgift har många av testpersonerna klarat godkänt prov enligt VTIs kriterier.  Under våren 2017 har ett 60-tal personer genomgått simulatorprovet och glädjande är att 60-65 % klarat det. Och Transportstyrelsen, myndigheten som kan dra in körkort, är beredda att bevilja dispensansökan till dem som klarat körprovet hos VTI.

– Om det bara handlar om synfältsdefekter och det inte finns annan sjuklighet som kan vara ett hinder för körkortsinnehavet blir det alltid ett beviljande av dispensansökan om man blir godkänd i simulatorkörningen, sägare Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsen samtidigt som han tillägger:

– Detta gäller för personbil och utan att det krävs några begränsningar av körkortsgiltighet.

Med andra ord väldigt klara och positiva besked för den som klarat körsimulatorprovet vid VTI i Linköping. Under sju år har denna lilla patientorganisation kämpat för en rättssäker behandling av sina medlemmar. Myndigheten Tranportstyrelsen har till slut lyssnat och satsat ekonomiska resurser för att utveckla ett adekvat simulatorprogram som kan testa huruvida den enskilde föraren med diagnosen glaukom fortfarande kan framföra sitt fordon.

Problemet som kvarstår för den enskilde patienten är kostnaden för att genomföra simulatorprovet. Idag kostar det 18 750 kronor oavsett om man blir godkänd eller inte. Dessutom tillkommer resa och övernattningskostnader om man är långväga från Linköping.

– Många har inte råd, säger Jan Andersson, professor vid VTI som utvecklat simulatorprogrammet och som tycker att det är för dyrt för den enskilde.

Men även här finns det hopp. Jan Anderssons förhoppning är att testverksamheten framledes kan skötas på flera håll i landet och med väsentligt mindre och enklare körsimulatorer.

– Vi gör en valideringsstudie med en mindre simulator som ska genomföras nu i vårdagarna. Och detta av två skäl. Det skulle ju minska avstånden för den enskilde. Tänk om den som bor i Boden kunde göra testet i Luleå istället för att åka till Linköping vilket medför kostnader för resa och övernattning, säger Jan Andersson.

– Kan vi gå från en stor till en liten simulator blir det både närmare och billigare, säger en entusiastisk Jan Andersson.

Örjan Andersson, redaktör Ögontrycket

Text och bildmaterial (med fotobyline Örjan Andersson) från Ögontrycket nr 1-2017 står fritt att användas utan kostnad.

Kontaktuppgifter:
Örjan Andersson, tel 070-237 54 55, e-post ogontrycket@glaukomforbundet.se
Lars Steen, tel 073-570 15 75, e-post ordf@glaukomforbundet.se

Juli 2017

Glaukomförbundet fortsatt kritisk till Transportstyrelsens syntester

Glaukomförbundets ordförande Lars Steen är starkt kritisk till att Transportstyrelsen helt förlitar sig på ett maskintest som utsätter ögats näthinna för ljusblixtar för att fastställa om människor har ett tillräckligt bra synfält. Lars Steen anser att detta test inte är tillförlitligt för att avgöra körförmågan, säger han i en radiointervju i P4 Dalarna.

Läs mer och lyssna HÄR
Länk till P4 Dalarna,
reporter Robert Österlind.

Ytterligare två intervjuer av Robert Österlind, P4 Dalarna,
om körkortsfrågan:

Michael Palm i Avesta fick sitt körkort indraget av Transportstyrelsen efter 350 000 prickfria mil ute på vägarna. Läs mer och lyssna HÄR

Chefsläkare Lars Englund, Transportstyrelsen, erkänner brister i återkallelser av körkort. Läs mer och lyssna HÄR

21 oktober 2015

Apoteken ersätter med generika!

av Gudrun Fleetwwod, Uppland

För några veckor sedan måste jag förnya förrådet av mina ögondroppar, Xalatan. Eftersom jag inte kände inte igen förpackningen, sa att det måste blivit något fel. Nej, inte alls blev svaret. Patentet för Xalatan gick ut i juli 2011, och nu är det fritt fram att tillverka och sälja generika. Min nya droppar heter Latanoprost från Sandoz. Latanoprost är också namnet på den prostaglandin som är det verksamma ämnet i Xalatan. Läs mer >>

Webbplatsen är anpassad för dig som är synsvag. Uppe till höger kan du ställa in storlek på text samt kontrast så att det blir enkelt att läsa. Ser du mycket dåligt stödjer den här webbplatsen Talande Webb.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet