Glaukom en immunologisk sjukdom?

180913

Fråga: Hej! Enligt en ögonläkare som jag har träffat idag så är glaukom en autoimmun neurologisk sjukdom. Jag blev lite fundersam då jag själv är sjuksköterska och har arbetat på Neurologiska kliniken på Karolinska i 20 år och jag har inte hört talas om detta. Jag vet att det pågår ständig forskning om glaukom men så vitt jag vet är dess orsak fortfarande oklar. Det skulle vara intressant att få veta om detta är något nytt som man tror om glaukom d.v.s. att glaukom är en neurologisk sjukdom.

Svar: precis som du skriver är glaukom fortfarande i de flesta fall av okänd orsak. Glaukom är en sjukdom som sitter i synnerven. Teorin att glaukomet skulle vara en autoimmun neurologisk sjukdom diskuterades mycket för 15-20 år sedan. Det pågår en del forskning om detta men som jag vet finns inga resultat än. 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet