Kvalitetsregistret?

170904

Fråga: I Sverige finns kvalitetsregister av många olika slag och även för ögonsjukdomar. Dessa är underlag för forskning och för utvecklingsarbete på klinikerna. För ögon finns Kataraktregistret, Cornearegistret m.fl. som har Eyenet Sweden som Registercentrum. Har ett kvalitetsregister för glaukom diskuterats? Forskning behövs och utbyte av erfarenheter mellan klinikerna likaså. Ett kvalitetsregister vore väl en bra grund för det.

Svar: mycket bra fråga! Glaukom kvalitetsregister har diskuterats många gånger. Fortfarande har man inte kommit fram till ett beslut. Jag tycker som du att det kan det vara mycket värdefull att ha ett sådant register. 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet