Glucosamin och glaukom

171007

Fråga: Har ätit glucosamin en längre tid för slitna leder och blivit mycket bra men, kan glucosamin ha inverkat på stoppet i vätskekanalen som är igensatt och orsakar högt tryck och en del synfältsförändringar i ena ögat?
Tänkte det kanske byggde på brosk som i leder.

Svar: mycket intressant fråga! Hittade bara en lite studie som pekade på att glucosamin kunde höja ögontrycket. Tyvärr studien hade få patienter (34 st) och varade bara 3 månader. D.v.s. inte tillräcklig evidens för att säga något för eller emot att du ta glucosamin.

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet