Behandling vid normaltrycksglaukom II

171126

Fråga: Finns det vetenskapliga studier som visar att trycksänkning påverkar sjukdomens utveckling vid normaltrycksglaukom? I så fall tacksam för referenser. 

Svar: ja, det finns studier som visar att trycksänkande behandling kan hjälpa även hos normaltrycksglaukom patienter. Man måste välja från fall till fall om man ska behandla eller ej. Det finns 2 olika stora studier: "Collaborative Normal Tension Glaucoma Study (CNTGS)" och "Low pressure Glaucoma Treatment Study (LoGTS)".

Referenser:

 Anderson DR, Drance SM, Schulzer M; Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Factors that predict the benefit of lowering intraocular pressure in normal tension glaucoma. Am J Ophthalmol. 2003 Nov;136(5):820-9. PubMed PMID: 14597032.

Krupin T, Liebmann JM, Greenfield DS, Ritch R, Gardiner S; Low-Pressure Glaucoma Study Group. A randomized trial of brimonidine versus timolol in preserving visual function: results from the Low-Pressure Glaucoma Treatment Study. Am J Ophthalmol. 2011 Apr;151(4):671-81. doi: 10.1016/j.ajo.2010.09.026. Epub 2011 Jan 22. Erratum in: Am J Ophthalmol. 2011 Jun;151(6):1108. PubMed PMID: 21257146.

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet