Ström mot glaukom?

170122 

Fråga: Jag läste i en tysk tidskrift om ett nytt forskningsresultat angående glaukom. Läkarna vid Universitetet Magdeburg klarade för första gången en stor framgång i den förstörande processen mot grönstarr, som kan leda till blindhet. Man sätter elektroder runt ögat och låter i ca 50 minuter en svag växelström genom elektroderna flyta.
Nu ställer jag frågan om våra läkare har hörsammat denna rapport från Universitetet i Magdeburg. Jag tackar på förhand för ett svar.

Svar: jag har läst artikeln som publicerades. Det låter lovande. Man använder s.k. hjärnas plasticitet d.v.s. man stimulerar med ström delar av hjärna som återupptar sin funktion. Fältet är inte så nytt, man har använt liknande metoder inom neurovetenskap tidigare. Ang. själva artikeln saknas fortfarande en del viktig information, t.ex. man har inkluderat för få patienter, hälften av patienterna hade en annan orsak till synnervspåverkan än grönstarr, patienterna var relativt unga (kring 60 årsålder), uppföljning var extremt kort (2 månader), synfältsmetod var inte den som brukar användas, mm. Sammanfattningsvis, metoden kan vara bra men det saknas evidens för klinisk användning.

 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet