Palmitoylethanolamide vid glaukom?150917

Fråga: Vad vet du om palmitoylethanolamide och dess eventuellt positiva effekter på ögontryck och synnerv? Görs någon forskning i Sverige?

Svar: mycket bra fråga! Palmitoylethanolamide är en s.k. "cannabinoid", d.v.s. släkt med allmänt känt "marijuana" (Cannabis Sativa på latin). Det har man påvisat att Cannabis kan sänka ögontrycket, däremot är effekten kortvarigt.
Man har försökt tillverka ögondroppar med Cannabis men de kommer inte genom hornhinna. Att äta tabletter som innehåller Cannabis innebär en del biverkningar med osäkert nytta. Nej, som jag vet pågår ingen forskning om palmitoylethanolamide vid glaukom i Sverige.

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet