Högttryck

17 Februari

Fråga: Har konstaterats förhöjt tryck i båda ögonen. Ska göra en synfältsundersökning.
Sätts ev. medicin in först efter denna undersökning, Varför startar man inte direkt?

Svar: det är inte säkert att du har glaukom. Förhöjt ögontryck är den främsta riskfaktorn för att utveckla glaukom, men sjukdomen kan även uppkomma vid normalt ögontryck. Ett högt ögontryck innebär inte nödvändigtvis att du har glaukom. 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet