ögontryck och höjden

151205

 

Fråga: Jag hade tänkt åka till Peru nästa år och resa i bergen kring Machu Pichu, min fråga är ifall trycket i bergen skulle påverka min glaukomventil något? Som mest kommer vi befinna oss 4500 meter över havsnivå.

 

Svar: Frågan är mycket intressant. Tyvärr finns det inte så många studier om ämnet. Närmast studien jag hittade är en studie gjord i Bolivia där man kollade ändringen i
ögontrycket bland friska individer som reste från La Paz (3700 meter) till Chacaltaya (5700 meter). Bland dem märktes en höjning i ögontrycket från genomsnitt 11,35 mmHg till 12,42 mmHg. Man kom fram att ögontrycket kunde påverkas men man trodde inte att det skulle ha någon klinisk relevans. Dessutom var alla inkluderade individer friska, d.v.s. man vet inte vad som händer med personer som lider av glaukom.    

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet