Kan Ganfort ögondroppar orsaka högt blodtryck? Ganfort innehåller 2 komponenter, Bimatoprost och Tim

28 maj

Kan Ganfort ögondroppar orsaka högt blodtryck?

Ganfort innehåller 2 komponenter, Bimatoprost och Timolol. För Bimatoprost finns det beskrivet att det kan orsaka högt blodtryck. Det finns inte angivet hur vanlig biverkan det är, troligen för att det är så ovanligt att man inte kan bestämma hur vanligt förekommande det är. Timolol kan sänka blodtrycket (det kan användas som blodtryckssänkande medicin i tablettform), så det skulle i så fall motverka den ev blodtrycks höjande effekten av Bimatoprost. 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet