Livskvalitet

Fråga: vilka funktionshinder som kan uppstå när man har glaukom ögonsjukdom och
hur dessa kan undvikas utifrån exempelvis följande områden: Relationer; bostad;
utbildning; aktiviteter i det dagliga livet t.ex. av- och påklädning, äta,
toalettbesök; service som t.ex. matinköp; arbete; ekonomi; tillgång till
samhällsinformation; kultur och fritid; allmänna kommunikationer o.s.v.


Svar: Frågan tycker jag är mycket intressant. Det handlar om livskvalitet hos glaukompatienter. Många studier på senare tid har uppmärksammat ämnet. Glaukom påverkar inte synen vanligtvis, däremot är det synfältet som påverkas vid glaukom. Det beror på hur mycket av synfältet som är borta för att påverka patientens tillvaro som bilkörning, går i trappor, användning av allmänna kommunikationer, mm. Dessutom flera studier visar att när synfältet
upptill försvinner påverkas inte patienten lika mycket som när synfältet
nedtill försvinner. T.ex. det är mycket svårt att gå nedanför trapporna, hittar
trösklar, mm när synfältet nedtill försvinner.

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet