Har i ca 7-8 års tid behandlats med Timosan och Travatan p g a högt tryck i ögonen, drygt 30 i varde

27 augusti

Har i ca 7-8 års tid behandlats med Timosan och Travatan p g a högt tryck i ögonen, drygt 30 i vardera öga. Under åren lopp har trycket gått ner och som lägst legat på 17. Idag hade trycket ökat till 26 respektive 24 trots flitig användning av dropparna. Vad innebär nu denna höjning? Kan tillägga att min mormor hade grön starr och fick operera bort ett öga, vilket jag hoppas att jag slipper göra.

Ögontrycket höjs ofta vid glaukom, och sjukdomen förändras ofta med tiden och då kan ögontrycket höjas trots behandling. Det kan också vara så att de ögondroppar du har haft i flera år inte längre ger tillräcklig trycksänkande effekt. Oftast behöver man byta behandling för att få ner ögöntrycket igen, ibland lägger man till en ytterligare droppe till den tidigare. Det är sällan man behöver operera bort ett öga pga glaukom, det brukar i så fall vara komplikationer till sjukdomen. Om det skulle finnas någon risk för dig kan säkert ögonläkaren på din mottagning upplysa dig om.

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet