Jag har sett tidigare svar angående högt tryck och datorer, och att detta inte ska påverka trycket.

7 november

Jag har sett tidigare svar angående högt tryck och datorer, och att detta inte ska påverka trycket. Min fråga är, har det verkligen forskats kring detta ämne och bevisats att arbete vid dator inte påverkar trycket? Jag själv har arbetat vid datorer i 40 år och har för högt tryck i ögonen trots medicinering, och ingen vet varför. Det ska enligt läkare i varje fall inte vara Glaukom. Jag skulle inte bli förvånad om orsaken var just datorer, men finns det bevis?

Jag har svarat förut, och kan bara svara igen att vad jag känner till så finns det inget samband mellan att arbeta vid dator och högt ögontryck eller glaukom. Det kan vara svårt att visa ett sånt samband, och ska man visa att arbeta vid dator så länge som du har gjort har arbetat vid dator påverkar eller inte påverkar ögontrycket så är det ännu svårare. Jag kan bara hänvisa dig till att söka vidare efter information.

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet