Har glaukom vänster. öga, behandlas med Taflotan ögondroppar. vilket har gått bra. Men trycket är fö

22 november

Har glaukom vänster. öga, behandlas med Taflotan ögondroppar. vilket har gått bra. Men trycket är för högt och har fått tillägg av Timosan 1 mg. Min fråga är: Hur ofta får patienter biverkningar av allvarligare slag, enligt bipacksedeln kan biverkningar som astma, blodtrycks fall med mera obehagliga biverkningar förekomma? Har tidigare prövat en annan droppe Timolol, men blev tungandad på ett mycket obehagligt sätt varvid denna sattes ut. Står sedan länge på 10 mg Seloken dagligen för något förhöjt blodtryck.

Både Timosan, Timolol och Seloken tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Dessa kan försämra tex Astma men brukar inte ge upphov till Astma om man inte har tendenser till det tidigare.
Timosan ger bara en tiondel av läkemedlet jämfört med Timolol så det är mycket ovanligt att Timosan ger den typen av biverkningar. Och Timosan ger en mycket liten dos jämfört med Seloken, så tål du Seloken är det mycket liten risk att Timosan kommer ge några biverkningar för dig.. 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet