Har ett progredierande glaukom med stora synfältsdefekter, centralvenstrombos vä öga, nytillkomna bl

27 november

Har ett progredierande glaukom med stora synfältsdefekter, centralvenstrombos vä öga, nytillkomna blödningar i hö macula. Behandlas med Lucentis. Har snabbt fått allt svårare att röra mig utom hus pga av starkt tilltagande bländning(anv. vit käpp). Vad beror bländningen på?

Bländningskänslighet är vanligt vid synnedsättning. Av de sjukdomar som du nämner så ger blödning/svullnad av gula fläcken bländningskänslighet. Även centralsvenstrombos kan ge bländningskänslighet. Du skriver inte om du är opererad för grå starr, eller om du har det. Även grå starr ger också bländingskänslighet. 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet