Vad är ett normalt dygnstryck i ögonen? Kan man ha olika tryck i båda ögonen utan att det är farligt

20 mars

Vad är ett normalt dygnstryck i ögonen? Kan man ha olika tryck i båda ögonen utan att det är farligt?

Det finns ingen exakt nivå för normalt tryck. Jag har skrivit om det i flera tidigare svar så du kan gärna se på äldre frågor för att få veta mer om ”normalt” tryck. Tidigare angavs normalt tryck till 21 mmHg (millimeter kvicksilver) eller lägre. Idag vet vi att en stor del av glaukomen har ett tryck under 21, sk normaltrycksglaukom. Man kan också ha tryck upp mot 30 utan glaukom, sk okulär hypertension. Så för att kunna avgöra om en person har glaukom måste man även se på andra parametrar som utseendet av synnervshuvudet och synfältet. Men har man ett tryck under 21 är risken för glaukom betydligt lägre än om man har ett tryck över 25. Under dygnet kan man ha en stor variation på trycket, och därför är det intressant att mäta trycket vid olika tider på dygnet för att se om trycket vid någon tid ligger högt. Trycket kan variera mellan ögonen, om tryckskillnaden mellan höger och vänster öga är mer än ca 5 finns en ökad risk för glaukom och det finns skäl att undersöka ögonen mer nogrannt.

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet