Har av transportstyrelsen fått besked att körkortet kommer att dras in pga synfältsdefekter. Jag har

17 mars

Har av transportstyrelsen fått besked att körkortet kommer att dras in pga synfältsdefekter. Jag har inte upplevt problem eftersom jag fortfarande spelar bordtennis på elit veteran nivå. Hur är det med testens validitet, reliabilitet och att kunna mäta dynamiska situationer. Egentlig fråga. Exempel på dispenser vid synfältsfel som transport styrelsen gett.

Jag har inga exempel på dispenser som transportstyrelsen har givit, men det är riktigt att de kan bevilja dispenser. Det är alltid transportstyrelsen som beslutar om indraget körkort, och om ev dispenser. Vi som undersöker ögonen utför undersökningarna och gör en viss värdering av dem men deltar aldrig i besluten. Jag brukar ofta uppmana mina patienter att överklaga ett beslut om indraget körkort om undersökningarna ligger nära gränserna för det godkända. Ibland är synfältsförändringarna så stora att det inte finns chans till dispens och då vill jag inte inte ge någon falsk förhoppning. Validiteten på Humphreyperimetri, det synfältstest som brukar användas är mycket god. Det finns mängder av artiklar och studier avseende den metoden som är uförda och publicerade de senaste 35-40 åren. Läs gärna svaret som jag skrivit här nedan så får du mer fakta kring syn och körkort. 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet