Varför får jag så mycket högre tryck hos optikern med "luftspuffmätning" än hos ögonläkare med sedva

11 januari

Varför får jag så mycket högre tryck hos optikern med "luftspuffmätning" än hos ögonläkare med sedvanlig mätning. Det är många mätningar som visat samma sak. Optikern visar ca 21- 23 men hos ögonläkare 16-19. Är ganska närsynt, - 5. Tror inte det är vanlig variation utan att det är en metodvariation - då det gäller alla mätningar som gjorts under ganska många år. Dessutom har luftpuffsmätningen visat ökade värden med åren, men det har inte värdena hos ögonläkare. Vad är orsaken till detta och vad är rätt?
Det är svårt att säga vad som är orsaken till de olika värdena. Det finns studier där man har jämfört tryckmätning med ”luftpuff” och den sedvanliga ögontrycksmätningen (som kallas applanation) och oftast visar de samma (eller nästan samma) värden. Men det finns fler som har samma erfarenhet som du. Alla ögontrycksmätare måste kalibreras med jämna mellanrum och är de inte kalibrerade så kan de ge olika resultat. Är man spänd så kan ”luftpuff” metoden vara känsligare och ge ett annorlunda resultat. De värden som är rätt är de som mäts med applantion, dvs den sedvanliga mätningen.

 

 

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet