Jag har grön starr på båda ögonen. I december gjordes en laseroperation på mitt vänstra öga för att

2 december

Jag har grön starr på båda ögonen. I december gjordes en laseroperation på mitt vänstra öga för att det inte gick att få ner trycket. Tyvärr så misslyckades behandlingen och syn nerven skadades och nu ser jag endast ytterst lite. Jag fick ingen information om att detta kunde hända. Mitt vänstra öga var mitt bästa öga. Jag tänker ständigt på om det hade kunnat gjorts på något annat sätt så jag fått behålla min syn. Hur ställer jag mig om detta också inträffar på mitt högra öga, törs jag göra en laseroperation med risk för att bli blind? Finns det andra säkrare metoder eller annan ögonläkare som är bättre på detta. Trycket har stigit igen på mitt vänstra öga och nu vill de operera för att få ner trycket men jag känner mig mycket orolig för resultatet och jag ser nästan inget iallafall. Vad händer om jag vägrar operation kan det påverka mitt högra öga. Snälla hjälp mig hur ska jag göra för att få behålla så mycket syn som möjligt.

Jag förstår din oro, det är svårt när man har stora skador av sitt glaukom, då finns risk att synen kan försämras vara sig man behandlar med laser eller operation eller låter bli att behandla. Jag kan inte ge dig något exakt råd huruvida du ska laserbehandla höger öga, och/eller operera ditt vänstra öga. Det måste din behandlande läkare avgöra utifrån hur din synnerv och ditt synfält ser ut.
Har man måttliga skador på synnerven av glaukom så är laserbehandling och operation tämligen ofarliga. Men är skadorna större så är synnerven känslig. Då är risken stor att synerven och därmed synen försämras om trycket är för högt. Lyckas vi inte att sänka trycket tillräckligt med ögondroppar så måste man utföra ytterligare behandling/behandlingar. Laserbehandling och operation syftar till att sänka ögontrycket, men en känslig synnerv kan ibland skadas av själva åtgärden. Trots riskerna så måste vi ofta utföra behandlingarna för att ta chansen till att stoppa synförsämringen. Om vi inte gör något så vet vi att synen kommer att försämras.

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet