Jag är född 1956. Min morfar blev blind vid 37 års ålder. Eftersom glaukom finns ärftligt i vår släk

2 decmber

Jag är född 1956. Min morfar blev blind vid 37 års ålder. Eftersom glaukom finns ärftligt i vår släkt kontrollerades jag och mina tre syskon från tidig ålder. Jag opererades i bägge ögon för 50 år sedan och är medicinfri och har lågt tryck i bägge ögon. Jag har tre barn som regelbundet har gått på ögonkontroller. En dotter, född 1987, medicinerar sedan några år tillbaka för att hålla trycket nere. I maj 2013 hade hon 18 i tryck i bägge ögon. Vid besök hos optiker nu i september mättes trycket och det var då 40. Vid akut läkarbesök konstaterades att hon hade 50 i bägge ögon. Hon har mått dåligt psykiskt pga separation och varit mycket nedstämd. Hon har nu medicinerat starkare medicin och fått ner trycket till 14. Hon ska ta den starkare medicinen en gång om dagen i fyra dagar och därefter återgå till den "vanliga" medicineringen. Hur diskuterar läkarna vad gäller medicinering kontra laserbehandling eller operation? Själv har jag i många år varit medicinfri och haft lågt tryck. Varför opereras inte min dotter så hon slipper mediciner? Man borde väl ta hänsyn till vår starka ärftliga benägenhet och att sjukdomen debuterar i unga år???

Självklart är det så att man tar hänsyn till din dotters ålder, och det faktum att ni har en stark ärftlighet. Målet är att ge en behandling som ska ge minst bieffekt, och ge stabilast trycksänkning. Din/dina ögonoperationer har gett ett mycket bra resultat och gett ett stabilt ögontryck i flera decennier. Men det är inte alltid den trycksänkande effekten av en operation varar så länge, och det kan vara svårt att operera flera gånger. Så en tanke kan vara att ge ögondroppar några år, och kunna ta till operation längre fram om dropparna inte ger tillräckligt sänkande effekt. Men jag tycker absolut att hon ska ta upp diskussionen med sin ögonläkare om operation, och berätta vilken god effekt det gav för din del.  

Tillbaka till Fråga Doktorn

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet