Ögontrycket nr 3 • 2014

Ledare av Lars Steen

Lagens mål om jämställd vård må uppfyllas

Bästa medlemmar och läsare!

I september har vi val i Sverige och troligen vet vi utgången när detta nummer kommer ut. Glaukomförbundet är en helt opolitisk organisation, men tillgången till vård, behandling och uppföljning av glaukom är beroende av politiska beslut, som till viktigaste del fattas av landstingspolitikerna. Det är därför viktigt att ni ute i våra regionala föreningar försöker nå fram till era politiker för att ställa frågor om prioriteringar. Kroniska sjukdomstillstånd som riskerar att leda till funktionsnedsättning tillhör det som bör prioriteras högt enligt prioriteringsutredningen. Läs mer >>

Ögonsjuksköterskans roll i glaukomsjukvården

Ögonsjukvård är ett område som expanderar i takt med en åldrande befolkning men även beroende på att utvecklingen inom området går allt snabbare.

En ögonsjuksköterska är specialutbildad inom ögonsjukvård och utför självständigt mätningar och olika undersökningar av ögat. Samtidigt som det i dag råder brist på ögonsjuksköterskor är ögonvård en spännande specialitet med många utvecklingsmöjligheter.

En ögonsjuksköterska kombinerar omvårdnad med arbete med avancerade högteknologiska metoder för undersökning och mätningar av ögat och synen. Normalt arbetar en ögonsjuksköterska med egna mottagningar och i tvärprofessionella team. På mottagningen kontrollerar de bland annat synfält, mäter trycket i ögat och fotograferar ögonbotten. De utför synkontroller och undersöker ögats behov av glasögon. Arbetet sker helt självständigt men de jobbar också i nära samarbete med ögonläkare. Det är ögonsjuksköterskan som glaukompatienten har de flesta konsultationerna med.

En ögonsjuksköterska har normalt i grunden en sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng. Därefter vidareutbildning i ögonsjukvård som man läser på distans under ett år på helfart, oftalmologi, 60 högskolepoäng.

ÖT bestämde träff med två aktiva ögonsjuksköterskor för att ta pulsen och få lite mer inblick i det dagliga jobbet. Gunilla Lindskog vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Carin Sjöholm vid Värnamo sjukhus. Läs mer >>

Om visioner och verksamhetsplaner

Tre nya ledamöter i förbundsstyrelsen svarar

En frivillig och ideell patientorganisation som Svenska Glaukomförbundet kräver inte bara aktiva föreningar för att vara framgångsrik. I ledningen måste också finnas en kompetent förbundsledning i form av en förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsens främsta uppgifter är att ha visioner för hela organisationen, visioner som kan omsättas i praktiska verksamhetsplaner för hela organisationen. En annan viktig uppgift är opinionsbildning gentemot allmänhet, media, ögonkliniker och ansvariga landstings- och rikspolitiker. En tredje uppgift är att informera och stötta alla medlemmar i organisationen. Det kan vara att bevaka och informera om de senaste forskningsrönen och behandlingsmetoderna för glaukom.

Vid årets förbundsstämma invaldes tre nya ledamöter. Mona Krieg, ordförande i Östergötland och Lars Karbin, ordförande i Norrbotten är helt nya i förbundsstyrelsen medan Roland Strömbäck, Göteborg tidigare varit suppleant men nu fungerar som sekreterare i förbundsstyrelsen. Ögontrycket har valt att ställa tre viktiga och övergripande frågor till de nya ledamöterna. Läs mer >>

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet