Ögontrycket nr 2 • 2014

Ledare av Lars Steen

Körsimulatorprojektet framskrider

Bästa medlemmar och läsare!
Sedan föregående utgåva har vi dels uppmärksammat Världsglaukomveckan (VGV) och dessutom haft Glaukomförbundets årsmöte. Under VGV har ni medlemmar i våra regionala föreningar haft en lång rad av olika aktiviteter runt om i landet. Detta har varit mycket glädjande att notera för oss i förbundsstyrelsen.

Läs mer >>

 

Glaukomkirurgi – nya innovativa metoder Del 2

Enligt artikel om glaukomkirurgi i förra numret av ÖT nr 1 – 2014 har alla etablerade kirurgmetoder sina svagheter. Därför finns det en lång rad mer eller mindre innovativa varianter på temat att göra ett hål i ögats vägg och släppa ut vätska. Flera av dessa nya metoder kräver ganska små snitt och kallas därför ofta för Minimal Invasive Glaucoma Surgery, MIGS. De flesta kombineras oftast med kataraktkirurgi.

Här följer en översikt över några nya metoder. En del verkar mer lovande än andra, men tiden får utvisa vilka nya metoder som kommer att få en stor spridning.

Läs hela artikeln i PDF-bilagan >>

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet