Ledare av Lars Steen

JO-anmälan som skjuter över målet

Bästa medlemmar och läsare!
Jag önskar er alla en god fortsättning på 2014, som jag hoppas och tror ska bli ytterligare ett framgångsrikt år för Glaukomförbundet och alla anslutna föreningar. Fortsatt statsbidrag på ungefär samma nivå bäddar också för detta.

Jag har tidigare skrivit om de aktiviteter vi har sjösatt för att stötta och förnya våra föreningar Småland/Öland och Sörmland. ÖT har presenterat de två projektledarna i tidigare utgåvor. Nu i januari i år lyckades vi få till stånd en nystart i Sörmlandsföreningen genom att kunna rekrytera flera nya medlemmar till den tidigare styrelsen. I det nya projektet att starta på nytt i Småland vände vi oss till Jönköping där vi också lyckades få till stånd en ny förening vid namn ”Småland” och med en interimsstyrelse. Tilläggas bör att båda dessa nya styrelser har en betydande kompetens och erfarenhet av föreningsarbete. Jag hälsar båda varmt välkomna till Glaukomförbundet.

Vi närmar oss nu Världsglaukomveckan (VGV), vecka 11 (10–16 mars). Jag noterar med glädje att glaukomföreningarna planerar många aktiviteter som också framgår av annons i detta nummer av ÖT. VGV har fått allt större betydelse för att sprida kunskap och förståelse för den folksjukdom som ändå glaukom utgör. Från vår sida propagerar vi bland annat för att man ska vidta åtgärder för att kunna åstadkomma en tidigare upptäckt och därmed minska risken för omfattande synfältsbortfall redan vid första diagnostillfället. Detta är också temat för de internationella aktiviteter som kommer att äga rum runt om i världen.

Körkortsfrågorna tycks ständigt vara aktuella och har berörts ofta i ÖT. Det senaste som hänt är att riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c) med flera har JO-anmält chefsläkare Lars Englund Transportstyrelsen och professor Bertil Lindblom Sahlgrenska Akademin (vetenskaplig rådgivare) med skälen att man har gjort en för strikt eller hård tolkning av de medicinska bestämmelserna. Från Glaukomförbundets
sida kan vi delvis hålla med, men eftersom Transportstyrelsen finansierar ett utvecklingsprojekt hos Vägtrafiksforskningsinstitutet som syftar till en objektiv och trovärdig metod att bedöma synförmågan hos personer med skadat synfält tycker vi nog att anmälaren skjuter över målet.

Lars Steen, förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet