Ledare av Lars Steen

Vi vill stärka befintliga och skapa nya regionala föreningar

Bästa medlemmar och läsare!

I samband med Glaukomförbundets planeringskonferens hösten 2012 sjösattes en ambitiös plan för hur verksamheten skulle kunna utvecklas och förstärkas under åren 2013–2014. Med denna som grund fastställde förbundsstyrelsen organisationens verksamhetsplan – en konkretiserad version av planen. I denna ingår åtgärder för att stärka och utveckla till exempel, att bilda nya föreningar i regioner där vi inte har representation, att stärka glaukomföreningar som kan ha problem, att starta så kallade intressegrupper i orter som ligger långt från den ort där glaukomföreningen har sitt säte och att öka medlemsantalen i alla befintliga föreningar. I verksamhetsplanen ingår också vissa intressepolitiska inslag särskilt med tanke på nästa års val. Vi har då möjligheter att ta kontakt med våra landstingspolitiker och ställa frågor och framföra krav om resurser till glaukomsjukvården.

Förbundet arrangerade ett uppföljande ordförandemöte den 14 november i år i Stockholm med avsikt att stämma av med varandra hur vi lyckas följa verksamhetsplanen. Mötet rapporteras mer detaljerat på annan plats i denna tidning. Det kan redan nu konstateras att medlemsutvecklingen följer vårt mål med en cirka 10% ökning i år. Det pågår för närvarande intensiva aktiviteter för att stärka befintliga och att skapa nya regionala föreningar. På flera platser diskuteras även bildande av intressegrupper. På det hela taget är vi i förbundsledningen nöjda med utvecklingen hittills.

Jag återkommer till en fråga som jag har berört i mina ledare många gånger. Vi behöver bli bättre på att medverka i styrelsearbetet, dels att sitta med i styrelsen eller bistå styrelsen på olika sätt. Vi bör alla ha ett gemensamt ansvar att se till att våra föreningar inte börjar svikta. Ni som är medlemmar i en sviktande förening måste hjälpa till för att undvika nedläggning. Från förbundsstyrelsens sida ska vi bistå med riktade aktiviteter för att förhindra svikt i en förening. Ta gärna kontakt med din regionala föreningsstyrelse och erbjud dina tjänster!

Lars Steen, förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet