Om belysning och val av lampor i hemmet!

Leif Wall reder ut begreppen kring halogenlampor, lysrörslampor och LED-lampor

Ingen av Ögontryckets läsare kan ha undgått att den gamla glödlampan har försvunnit från butikshyllorna. Men vad ska man välja istället? Många känner sig osäkra och undrande. I denna artikel ger Leif Wall några tips om vad man bör välja i olika sammanhang.

Glödlampan är inte förbjuden

Man läser då och då att glödlamporna har blivit förbjudna. Detta är fel. De lampor du äger och kan köpa får användas. Däremot är det förbjudet att tillverka och importera glödlampor inom EU-området. Det är också tillåtet att sälja glödlampor mellan olika EU-länder. Men på sikt kommer glödlamporna att försvinna. Det kallas för att lamporna fasas ut. Vi som hamstrat glödlampor får således fortsätta att använda dessa och spara energi på annat sätt.

Det är inte bara glödlampan som fasas ut. Även andra lampor har eller kommer att fasas ut. Vissa glödlampor är undantagna från utfasningen men kommer på sikt även de att fasas ut. Till den gruppen hör reflektorlampor och vissa speciallampor.

Varför fasas lamporna ut?

Utfasningen styrs av det så kallade ECO-designdirektivet från EU. Det omfattar inte bara glödlampor utan även andra produkter där energi används på ett ineffektivt sätt. Syftet är att spara energi och minska utsläppen av växthusgaser. Direktivet innehåller också krav på förbättrad funktion och märkning.

Glödlampan har ett bra ljus som de flesta människor gillar. Ljusfärgen är behaglig och återgivning av färger utmärkt. Lamporna har varit billiga i inköp, lätta att använda och enkla att ljusreglera. Men glödlamporna har kort livslängd (cirka 1 000 timmar) och förbrukar mycket energi i förhållande till det ljus de avger. Av energiförbrukningen är det bara 5 % som blir ljus. Resterande 95 % blir värme. Om värmen inte kan användas, utan kanske till och med måste ventileras eller kylas bort, blir glödlamporna ännu mer ineffektiva. Ett lysrör som tar lika mycket ström som en glödlampa ger 10 gånger så mycket ljus. Dessutom håller ett lysrör nästan 20 gånger så länge. På arbetsplatser, i butiker, skolor med mera är därför glödlamporna borta sedan länge på grund av att de blir för dyra att använda. Det är huvudsakligen i bostäder och liknande man använt glödlampor.

Vad ersätter glödlampor?

Det är huvudsakligen tre alternativ som står till buds; halogenlampor, lysrörslampor och LED-lampor. Det finns också kompaktlysrör. Men de fordrar att man också byter armaturen och utbudet för bostäder är ganska begränsat. Lysrörslampor och kompaktlysrör brukar kallas för lågenergilampor. Jag ska nu beskriva de olika ersättarna, deras egenskaper och användning.

Halogenlampor

När glödlampan lyser förångas glödtråden och avsätter sig som en svart beläggning på insidan av glaset. När glödtråden blir för tunn brister den och lampan går sönder. Halogenlampan är en glödlampa där man genom tillsats av en halogengas bromsar förångningen. Därigenom kan man höja temperaturen på glödtråden så att den sänder ut mer ljus. Ändå håller glödtråden längre.

Halogenglödlampor tillverkas för nätspänning 230 V eller lågspänning, oftast 12 V. De senare är lampor som håller längst och ger mest ljus. I bostäder hittar vi dem i moderna badrumsskåp, under skåpen i köket, som infällda downlights i olika rum och som riktade spotlights.

Men som ersättning för vanliga glödlampor är det halogenlampor för 230 V som är aktuella. Genom att sänka watt-talet och ge samma mängd ljus som en vanlig glödlampa spar vi cirka 30 % energi. Normalt brukar lamporna ha en livslängd på 2 000 timmar men det börjar också dyka upp lampor som bara håller 1 000 timmar. Kontrollera på förpackningen hur länge lampan skall hålla. Ibland anger man hur många år lampan förväntas hålla. Ett år motsvarar 1 000 timmar. Fördelen med halogenlamporna är att de uppför sig som vanliga glödlampor. De ger fullt ljus så fort man tänder och de kan ljusregleras med samma dimmer som glödlamporna. Ljuset är lite vitare och färgåtergivningen lika bra som för glödlampor. Halogenlamporna är således ett enkelt val även om energibesparingen inte är särskilt stor. De har också ett förhållandevis lågt pris. Förmodligen kommer även dessa lampor på sikt att fasas ut.

Lysrörslampor

Lysrörslampor är i princip ett litet lysrör som har samma sockel som en glödlampa. All elektronik finns i lampan så det är bara att byta ut glödlamporna mot lysrörslampor.

En lysrörslampa förbrukar bara cirka 20 % så mycket ström som en glödlampa som ger lika mycket ljus. Beroende på kvalitet brukar de hållamellan 6 000 och 15 000 timmar. De är med andra ord mycket ekonomiska och energibesparande. På varje glödlampa som du ersätter med en lysrörslampa sparar du som regel flera hundra kronor.

Men lysrörslamporna har några nackdelar. När de tänder lyser de i början ganska svagt. Det tar ofta upp mot 15 minuter innan de ger fullt ljus. Det som sliter lamporna är tändningen. Lysrörslampor ska därför inte användas där man tänder och släcker ofta. Typiska sådana ställen är toaletter och trapphus. Toaletter är särskilt olämpligt eftersom belysningen både tänds ofta och brinner kort tid vid varje tändning.

Lysrörslampor bör således användas där lamporna brinner länge varje gång man tänder. Sådana ställen är hallar, kök, arbetsrum och vardagsrum. Vid normal användning där lamporna lyser någon timme varje gång de tänds påverkas inte livslängden. Normalt kan inte lysrörslampor ljusregleras. Men det finns lampor där tillverkaren hävdar att de har lysrörslampor som går att ljusreglera. Min erfarenhet är dock att det inte fungerar så bra som för glödlampor och halogenlampor.

En annan sak som fått stor uppmärksamhet är att lysrörslamporna innehåller kvicksilver. Det är nödvändigt för att lamporna ska fungera. Om man krossar en lysrörslampa kan kvicksilvret spridas i rummet. Det finns anvisningar för hur man ska bete sig i ett sådant fall genom att lämna rummet och att vädra med mera. Min uppfattning är att detta är lite överdrivet. Mängden kvicksilver i en lampa är extremt liten. Den har också minskats kraftigt under senare år. Kvicksilver har alltid funnits i vanliga lysrör och i betydligt större mängder. Det har aldrig skapat några problem. Lysrörslampor ger lite sämre färgåtergivning än glödlampor. De flesta människor ser dock ingen skillnad. Det viktiga är att välja en lysrörslampa med ett varmt ljus. Om lampan har beteckningen 827 kan du lugnt välja denna.

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör har ungefär samma användning som lysrörslampor. De har dock inte gängsockel utan i stället en sockel med stift. Den elektronik som behövs för att tända lamporna och hålla dem brinnande sitter dessutom i själva armaturen. Kompaktlysrör
kan därför bara användas i armaturer som är gjorda för dessa. Det finns en del takbelysningar för kök, skrivbordslampor med mera som är gjorda för kompaktlysrör. Kompaktlysrör är billigare eftersom konstruktionen utan elektronik i lampan är billigare.

LED-lampor

Detta är den nyaste och mest effektiva ljuskällan som kan ersätta glödlampor. Tekniken är nästan 100 år gammal men det är först de allra senaste åren dioderna kunnat användas som ljuskälla. De första dioderna som kom för belysning hade ett mycket blåaktigt sken och dålig färgåtergivning. Men i dag är såväl ljusfärg som färgåtergivningen utmärkt under förutsättning att man väljer rätt produkter. Ljusutbytet, det vill säga hur mycket ljus man får för varje elektrisk watt, är snart samma som för de bästa lysrören och bättre än för både halogenlampor och lysrörslampor.

Problemet är att lysdioderna inte tål värme. Eftersom dioderna blir varma när det lyser måste de kylas. Varje diod har inte så stor effekt utan man måste montera samman flera dioder för att få tillräckligt med ljus. Då blir värmen ett stort problem. LED-lamporna har därför inte gett så mycket ljus per lampa. Men nu börjar det komma LED-lampor som kan ersätta glödlampor på 60, 75 och 100 watt. Men smakar det så kostar det. Vissa, men inte alla, LED-lampor kan ljusregleras.En lite enklare och äldre typ av LED-lampa.
Ersätter glödlampor med 25 W och 40 W.

LED-lamporna har mycket lång livslängd. Man pratar om livslängder på 25 000 till 50 000 timmar. En förutsättning är att man kan hålla temperaturen under kontroll. Monterar man en LED-lampa i en armatur med dålig kylning, till exempel en badrumsglob, kommer med största sannolikhet livslängden att bli kortare än den utlovade.

LED-lampor bör användas i armaturer som lyser länge och där man vill ha fullt ljus så fort man tänder lampan. Vissa LED-lampor går också att ljusreglera. Utvecklingen för LED-lamporna går nu mycket snabbt. Det mesta tyder på att LED är framtidens ljuskälla.

Text och bild: Leif Wall

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet