Ledare av Lars Steen

Medlemsvärvning och reorganisation viktiga inslag för ett framgångsrikt opinionsarbete

Bästa medlemmar och läsare!

Det är med stor glädje man kan konstatera att vårt medlemsantal ökar sakta men säkert. Det är av stor betydelse för Glaukomförbundet och våra föreningar att detta fortsätter. Därför är en viktig punkt på verksamhetsplanen för 2013 – 2014 att öka medlemsantalet med 10 %. Genom förbundsstyrelsens försorg utvecklar vi för närvarande en modell eller handlingsplan till föreningarnas hjälp att nå det målet. Ett större förbund leder till större inflytande i intressepolitiska frågor som bland annat rör landstingens tilldelning av resurser till ögon/glaukomsjuk-vården. Som tidigare, påpekats har vi ett val till landstingen i september 2014 vilket bör ge oss anledning att uppvakta våra landstingspolitiker i våra respektive föreningars geografiska område.

Ett återkommande problem i våra regionala föreningar tycks vara svårigheter att rekrytera medlemmar som kan och vill ta på sig att arbeta i styrelser. Det hjälper inte med många medlemmar om det inte finns en styrelse. Tyvärr har vi genom åren drabbats av föreningsnedläggelse i två län, nämligen Dalarna och Östergötland. I Östergötland har vi till vår stora glädje åter fått en ny fungerande förening, men Dalarna saknas fortfarande i vår organisation. För närvarande har föreningen Småland-Öland stora problem med att hitta en styrelse och är under avveckling. För att motverka att vi helt förlorar föreningen Småland-Öland har förbundet anlitat Kjell Carlsson, en projektledare som har i uppdrag att starta ny verksamhet i Småland, närmare bestämt i Jönköpings län. Vår förening i Södermanland har också svårigheter att upprätthålla en fungerande styrelse, men nedläggning har ännu ej förts på tal. Även här har förbundet engagerat en projektledare, Ingrid Sjökvist, med uppdrag att öka medlemsantal och att hitta personer till styrelsen. Föreningen har hittills haft sin styrelse centrerad till Katrineholm, men eftersom länskliniken för ögonsjukvård är placerad i Eskilstuna vore det bra att satsa där. Båda projekten har nu kommit igång. Båda projektledarna presenteras på annan plats i detta nummer.

Till sist önskar jag alla ett framgångsrikt arbete att informera och att hjälpa våra medlemmar och alla med glaukom.

Lars Steen, förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet