Ögontrycket nr 2 • 2013

Ledare av Lars Steen

Fler specialistutbildningsplatser måste inrättas!

Bästa medlemmar och läsare!

Glaukomförbundet har många stora utmaningar för framtiden. För det första måste vi bli fler medlemmar och få till en fullständig täckning med föreningar över hela landet. För närvarande planerar vi att rekrytera en eller två projektledare som kan arbeta intensivt för dessa mål. På så sätt får vi en starkare och tydligare röst gentemot politiker och beslutsfattare i vården. Av de personer som har en känd glaukomsjukdom i Sverige är endast 2 % medlemmar i våra föreningar. Vi borde kunna bättre.

Läs mer >>

 

Seminarium om generika på årsstämman i Uppsala

För första gången var det en av glaukomföreningarna som stod värd för Glaukomförbundets årsmöte. Det som av tradition och praktiska kommunikationsmässiga skäl alltid brukar var i Stockholm hände nu plötsligt i Uppsala. Och Glaukomföreningen i Uppland hade laddat ordentligt. Dagen innehöll både årsmöte och ett välarrangerat seminarium kring generika. Däremellan hann man också att visa en del av Gustavianum, universitetsdelen från 1600-talet, där också både årsmöte och seminarium hölls.

Generika – på gott och ont!

Gudrun Fleetwood, vice ordförande i Upplandsföreningen, har i nummer efter nummer envist initierat debatt kring generika. Hon har grävt i vad det ställs för krav på generika. Uppmanat ÖTs läsare att rapportera biverkningar till läkemedelsverket och riktat stark kritik till läkemedelsbolagen för bipacksedlarnas oläslighet. Oförtröttligt har hon väglett ÖTs läsare, informerat, ifrågasatt men också öppnat för en bred debatt kring generika och apotekens roll.

Läs mer >>

 

Seminarium om bedömning av bilförare med synfältsbortfall

Den 12 mars 2013 hade Vägtrafikforskningsinstitutet (VTI) inbjudit till ett internationellt seminarium med ovanstående rubrik. Platsen var Lindholmen Science Center i Göteborg. Arrangören hade bjudit in ett antal svenska och utländska experter verksamma inom området. Dessutom var mötet öppet för deltagare med varierande profil till exempel ögonläkare, trafiksäkerhetsexpertis, jurister, handläggare på Transportstyrelsen med flera. Totala deltagarantalet var cirka 50 personer. Mötets ordförande var Björn Peters, forskare vid VTI. Läs mer >>

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet