Ledare av Lars Steen

Generika skapar lätt förvirring

Bästa medlemmar och läsare!

ÖT har på sistone behandlat viktiga läkemedelsfrågor. Artiklar av Gudrun Fleetwood har belyst problemen med behandling av generika (det vill säga läkemedelskopior). När patenten för ett originalläkemedel går ut är det sedan fritt fram för andra läkemedelsföretag att tillverka kopior. De har heller inte samma hårda krav för registrering som för originalet. Kopiorna har exakt samma kemiska struktur, men har i övrigt en avvikande tillverkningsprocess. Det kan medföra att icke aktiva tillsatser som stabiliseringsmedel och konserveringsmedel med mera avviker från originalet. I övrigt är förpackningar ofta olika och skapar lätt förvirring hos patienterna. Skälet att myndigheter och sjukvårdshuvudmän rekommenderar dessa preparat är rent och skärt ekonomiskt! Generikafrågan kommer att gås igenom vid ett seminarium i anslutning till årsmötet i Uppsala.

Vid behandling av maculadegeneration (”gula fläcken”) har det framkommit att flera landsting och verksamhetschefer har börjat använda ett läkemedel, Avastin som är närbesläktat med det godkända medlet Lucentis. Emellertid är Avastin inte godkänt av Läkemedelsverket. Medlet har inte genomgått nödvändiga kliniska studier för att man ska kunna bedöma om det är lika effektivt och ofarligt att använda. Hanteringen av Avastin vid ompackning för ögonbruk har enligt uppgift lett till kontmination och blindhet hos två patienter
i USA.

Vi uppmanar de ansvariga att avvakta välgjorda och tillförlitliga kliniska studier innan man börjar använda Avastin i stor skala i vardagssjukvården.

På kommande styrelsemöte framlägger budgetgruppen ett konkret förslag till verksamhetsplan för 2013-2014 för beslut. Planen grundar sig på den struktur och de tankar som framkom under planeringskonferensen i höstas. Planen är ambitiös och genomförbar. På årsmötet i Uppsala den 17 april kommer verksamhetsplan
och budget att presenteras och diskuteras. En nyhet i sammanhanget är att förbundet betalar allas resekostnader till årsmötet så vi hoppas på god uppslutning.

Lars Steen, förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet