Glaukom och torra ögon 

Fokus har nu riktats mot läkemedelsbehandling vid glaukom. I första hand kanske gentemot generika dvs kopior på före detta patenterade läkemedel. Kopiorna torde nog oftast vara kemiskt identiska med ursprungsmedlet, men tillverkningsprocess och tillsatser kan variera. 

Glaukompatienter har oftast uppnått en mogen ålder. Genomsnittsåldern torde vara långt över 70 år. Med detta följer inte sällan att man också drabbas av andra sjukdomar som är vanliga i högre åldrar till exempel högt blodtryck och diabetes bara för att nämna ett par. Med åldern uppstår även problem med torra slemhinnor i näsa och mun samt minskad tårproduktion och sämre kvalitet på tårvätskan.

Vetenskapliga studier har visat att torra ögon medför en kraftigt ökad risk för lokala biverkningar av glaukomdroppar och därmed också en påverkan på dagliga aktiviteter och livskvalitet. Flitigt användande av tårersättningsdroppar medför oftast viss lindring men många av dessa innehåller även de tillsatsmedel som exempelvis konserveringsmedel.

”En modern glaukombehandling ska vara individuellt anpassad efter patientens behov och förmåga att klara behandlingen.”

Den är först och främst inriktad på att bibehålla synförmåga så länge som möjligt, men också en god livskvalitet med minimala störningar.

En viktig och vanlig tillsats till ögondropparna är olika konserveringsmedel som avses hindra bakterieväxt och förlänga hållbarheten. Dessa medel är i sig själva toxiska och kan ge upphov till inflammation samt lokala besvär som till exempel gruskänsla, röda ögon, dimsyn och smärtor. Ett vanligt konserveringsmedel är bensalkonklorid. Längre tids behandling med droppar innehållande konserveringsmedel har visats försämra resultaten vid glaukomkirurgi.

Om man som patient drabbas av lokala besvär i ögat bör man ta upp problemet med sin ögonläkare. Det finns tillgång till droppar utan konserveringsmedel i form av endosbehållare. Byte till sådana droppar utan konserveringsmedel kan ge en märkbar minskning av de lokala ögonbesvären. Det är särskilt viktigt eftersom behandlingen är livslång och behöver genomföras med god följsamhet till läkarens ordination.

Lars Steen, förbundsordförande Glaukomförbundet 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet