Med fler undersökningar och tester fick han behålla körkortet

Börje Eriksson, fast boende på den lilla ön Oaxen utanför Mörkö i Södertälje kommun var nära att mista sitt körkort på grund av sitt glaukom. När hans ordinarie ögonläkare talade om att han inte fick köra bil längre, ville han få en fördjupad undersökning. Han ville få detta bekräftat från ytterligare ett håll, det skulle då bli lättare att acceptera situationen. Att inte kunna köra bil och vara fast boende på ön Oaxen var i det närmaste ogörligt. Han sökte sig därför till Trafikmedicinskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som kunde erbjuda fler undersökningar. Efter drygt ett halvår kom utlåtandet från Transportstyrelsen som tillåter honom att köra vidare med en ny prövning om två år.

Efter att ha kört rakt över Mörkö, den större ön med broförbindelse angör jag färjan till den lilla ön Oaxen. Den två kilometer långa och 500 meter breda kalkstensklippan Oaxen reser sig mitt ur Himmesfjärdern, väster om farleden mellan Södertälje och Landsort. Jag är tidigt ute och färjan ligger fortfarande på andra sidan – så här års går färjan en gång i timmen.

Just idag ligger ön i ett disigt töcken och med på färjan är det bara jag och ytterligare en bil – det är färjkarlen som snart ska gå på sitt pass. Här längst ute vid vattnet kan man lätt förstå hur isolerad man blir utan körkort – det är långt till service. Väl på andra sidan är det bara hundratalet meter till Börje Erikssons villa som ligger nära strandkanten med fri utsikt ut mot farleden. Börje Eriksson med hustrun Ulla tar emot och det smakar härligt med en kopp kaffe och sockerkaka.

Startade som bonde
Börje som fyller 80 i maj var tidigare förbundsrektor och högste chef för Studieförbundet Vuxenskolan – en chef och ledare av den bästa sorten. Jag vet för han var min chef under sju år på förbundskansliet som var placerat i Södertälje.

Vi möter en lugn, saklig och trygg person med båda fötterna i myllan, ja både symboliskt och i verkligheten – han startade som bonde i Sörmländska Björkvik. Och både intresset för natur, kultur och föreningsliv sitter i när jag ställer frågan hur han får dagarna att gå.

– Vi är ett par gubbar som fiskar strömming, gös, torsk och sik utanför ön och så är jag engagerad i ett landsbygdsutvecklingsprojekt med EU-stöd. Vi planerar nya bryggor, stugor för övernattning och renovering av badplatsen, berättar en entusiastisk Börje. Sedan fyller han på med lite om Oaxens historia:

– Oaxen har en historia av kalkbrytning som inleddes på 1830-talet men som upphörde 1974. Som mest arbetade här 250 man på kalkbrottet. Men idag är vi ca 150 personer, det är en blandning av sommarhus och året-runt-boende, berättar han.

Oaxen är välbesökt under sommarhalvåret främst på grund av dess kulturhistoria och sin unika flora. Tidigare också för Oaxens Skärgårdskrog, en exklusiv restaurang som fått flera priser. Krogen utsågs till Sveriges bästa restaurang i ”White guide” 2005, 2006, 2007 och 2011. Men sedan 2013 har den flyttat till Djurgården i Stockholm.

Personlig katastrof
– Restaurangen betydde mycket för besöksfrekvensen här på ön och för finansieringen av färjan, framhåller Börje samtidigt som han förklarar att nedläggningen av krogen är en av anledningarna att man måste satsa på landsbygdsprojektet för att behålla och utveckla besöksnäringen. Efter denna lilla utvikning kring öns historia börjar han att berätta sin historia om sitt glaukom och risken att tappa körkortet.

– Det var i mars förra året som min ögonläkare på privatkliniken Södertälje ögonklinik bad mig att inte köra bil mera och det var naturligtvis en personlig katastrof för min del, säger han

Det här skulle påverka möjligheten att överhuvudtaget kunna bo kvar på ön. Närmaste butik ligger i Vagnhärad eller Järna och dit är det två mil! Han sökte därför till Trafikmedicinskt centrum på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– Ja, jag ville få ytterligare en bekräftelse av synresultatet för mig själv. Det skulle bli lättare för mig att acceptera situationen om jag fick en second opinion. I Södertälje hade jag ju bara gjort Humphreytestet och kanske de hade lite fler möjligheter i Huddinge. Ungefär så tänkte jag, säger Börje.

Neuropsykologiskt test
Väl på Trafikmedicinskt centrum på universitetssjukhuset fick han åter göra undersökning enligt Humphreymetoden men också Estermanntestet där man får ha glasögonen på och titta med båda ögonen samtidigt. Synundersökningen kompletterades också med ett omfattande neuropsykologiskt test. Det handlar om övningar som genomfördes dels på en dator dels som bygg- och ritövningar och Börje berättar lite om hur det gick till:

– Ja, med hjälp av ett antal byggklossar av olika storlek och vinklar, fyrkantiga, trekantiga, etc. bygga figurer efter ritad modell. Eller förbinda olika sifferkombinationer med streck. En annan övning var att på dataskärmen markera medelst tryckningar siffror som blandats med bokstäver och som dyker fram i hastiga blinkningar.

Börje berättar också om en övning där det gällde att med tryckningar skilja på personbilar och lastbilar. I en annan handlade det om att på dataskärmen i ett smårutigt mönster över hela skärmen markera blinkningar med alternativ Lastbil/personbil som dyker i mönstret på olika platser på skärmen, samt markera läget. Detta är bara exempel på ett omfattande batteri av övningar.

Efter dessa omfattande undersökningar kunde inte läkaren Alena Othman se några hinder för bilkörning men föreslår att ärendet borde underställas Transportstyrelsens sektion trafikmedicin. Till saken hör också att Börje har en medfödd skada på vänster öga men där synfältet är intakt. I Transportstyrelsens yttrande och beslut står att läsa följande:

”Synfältsschabloner har bifogats läkarintyget. Av schablon av det centrala synfältet framgår att du har nedsatt synfält på höger öga och att det finns en nedsatt känslighet i vänster öga. Av schablon av det perifera synfältet för både höger och vänster öga samtidigt visar i allt väsentligt normala förhållanden. Det finns därför anledning att ifrågasätta om du uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehav.”

Transportstyrelsens konsultläkare granskade ärendet och föreslog att ärendet skulle överlämnas till Transportstyrelsens sektion trafikmedicin för samrådsyttrande.

Av samrådsyttrande daterat i slutet av november 2012 framgår att sektion trafikmedicin gör följande bedömning. Av handlingarna i ärendet framgår att du har en syndefekt i vänster öga som sannolikt är en central synnedsättning och synskärpan är kraftigt nedsatt medan synfältet är oskadat. I höger öga har du synfältsbortfall upptill efter en näthinneskada. Den för båda ögonen sammantagna synförmågan är dock sådan att synfältskraven är uppfyllda.

Sektion trafikmedicin bedömer att det inte föreligger hinder för innehav av behörigheterna A B. Sektion trafikmedicin föreslår dock att innehavet förenas med villkor att komma in med läkarintyg, som i så fall ska komma in om två år.

Börje har accepterat Transportstyrelsens beslut.

– För mig är det högst rimligt att ge ett intyg om två år, avslutar en glad Börje Eriksson.

När jag lämnar Oaxen har diset över ön lättat något – kanske ett tecken på att även om det är dystert till en början så kan det ljusna och att man som Börje Eriksson tog vara på möjligheten till fler undersökningar – inte gav upp utan kämpade vidare. Och nu är han körandes i minst två år till.

Text och foto: Örjan Andersson

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet