Ögontrycket nr 1 • 2013

Ledare av Lars Steen

Generika skapar lätt förvirring

Bästa medlemmar och läsare!

ÖT har på sistone behandlat viktiga läkemedelsfrågor. Artiklar av Gudrun Fleetwood har belyst problemen med behandling av generika (det vill säga läkemedelskopior). När patenten för ett originalläkemedel går ut är det sedan fritt fram för andra läkemedelsföretag att tillverka kopior. De har heller inte samma hårda krav för registrering som för originalet. Kopiorna har exakt samma kemiska struktur, men har i övrigt en avvikande tillverkningsprocess. Det kan medföra att icke aktiva tillsatser som stabiliseringsmedel och konserveringsmedel med mera avviker från originalet. I övrigt är förpackningar ofta olika och skapar lätt förvirring hos patienterna. Skälet att myndigheter och sjukvårdshuvudmän rekommenderar dessa preparat är rent och skärt ekonomiskt! Generikafrågan kommer att gås igenom vid ett seminarium i anslutning till årsmötet i Uppsala. Läs mer >>

 

Med fler undersökningar och tester fick han behålla körkortet

Börje Eriksson, fast boende på den lilla ön Oaxen utanför Mörkö i Södertälje kommun var nära att mista sitt körkort på grund av sitt glaukom. När hans ordinarie ögonläkare talade om att han inte fick köra bil längre, ville han få en fördjupad undersökning. Han ville få detta bekräftat från ytterligare ett håll, det skulle då bli lättare att acceptera situationen. Att inte kunna köra bil och vara fast boende på ön Oaxen var i det närmaste ogörligt. Han sökte sig därför till Trafikmedicinskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som kunde erbjuda fler undersökningar. Efter drygt ett halvår kom utlåtandet från Transportstyrelsen som tillåter honom att köra vidare med en ny prövning om två år. Läs mer >>

 

Glaukom och torra ögon 

Fokus har nu riktats mot läkemedelsbehandling vid glaukom. I första hand kanske gentemot generika, det vill säga kopior på före detta patenterade läkemedel. Kopiorna torde nog oftast vara kemiskt identiska med ursprungsmedlet, men tillverkningsprocess och tillsatser kan variera. 

Glaukompatienter har oftast uppnått en mogen ålder. Genomsnittsåldern torde vara långt över 70 år. Med detta följer inte sällan att man också drabbas av andra sjukdomar som är vanliga i högre åldrar till exempel högt blodtryck och diabetes bara för att nämna ett par. Med åldern uppstår även problem med torra slemhinnor i näsa och mun samt minskad tårproduktion och sämre kvalitet på tårvätskan. Läs mer >>

 

Med bra belysning kan du se bättre!

Del 3 | av Leif Wall

Belysningskonsulten Leif Wall fortsätter här sin serie om belysning. Denna gång blir det en del praktiska råd om belysningen i köket. Tipsen gäller i första hand för personer med nedsatt syn såsom äldre och synskadade.

Tänk rätt från början

Hemma har vi ljus för att se, men också för att skapa trivsel och atmosfär. Här skall jag koncentrera mig på det ”nyttiga ljuset”, det vill säga det ljus som skall hjälpa mig att se. Första steget när jag vill förbättra belysningen hemma är därför att fundera över vad jag skall se och var jag skall kunna se. I förra artikeln skrev jag om ljus för att kunna arbeta och ljus för att kunna orientera mig. Det tänket måste jag nu ta med mig när jag skall börja förändra. Läs mer >>

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet