Med bra belysning kan du se bättre!

av Leif Wall

I förra numret av ÖT skrev Leif om hur bra vi ser beror på synsinnets möjligheter, belysning och utformningen av det vi tittar på. Första förutsättningen är att detaljerna i vår omgivning har en bra kontrast. Nu fortsätter artikelserien med större fokus på seendet och belysningen.

Vi ser på två sätt

För att fungera behöver vi kunna uppleva vår omgivning och urskilja små detaljer. Vi kan kalla detta för omfältsseende och detaljseende.

För att kunna förflytta oss behöver vi kunna se hur det ser ut runt omkring oss. Vi måste känna igen var vi är, men också ha en överblick av omgivningen så att vi kan upptäcka faror omkring oss. För att exempelvis kunna gå och handla måste vi hitta till butiken, vi måste hitta i butiken, vi måste hitta varorna och vi måste hitta ut. Men vi behöver också se stora detaljer som kan innebära att vi snubblar eller kolliderar med människor och föremål. För att klara detta behöver vi inte särskilt stor synskärpa, men vi måste ha ett stort synfält. Detta seende utnyttjar en stor del av näthinnan och upplösningen eller synskärpan är ganska dålig. När vi drabbas av glaukom är det i första hand detta seende som påverkas. Därför ökar riskerna i trafiken, därför snubblar vi lättare och kolliderar med föremål och människor när vi förflyttar oss.

Detaljseende

Det andra seendet utnyttjar vi för att se detaljer. Det behövs när vi skall läsa, se på TV, laga mat och diska, handarbeta och vid många fler tillfällen. Eller för att återgå till butiken så måste vi känna igen varorna och förpackningarna samt kunna läsa priser och varubeskrivningar. Vid ett bra fungerande detaljseende är synskärpan mycket hög, men synfältet för detta är litet, bara några grader. Istället flyttar vi blicken för att kunna se ett större område. Vi fokuserar på det som är viktigt. Vid detaljseendet projiceras det vi skall se på gula fläcken. I denna har vi extremt många lus- och färgkänsliga tappar placerade på en liten yta. Vid glaukom kan detaljseendet fortfarande fungera ganska bra trots att det totala synfältet har minskat. Skulle vi däremot drabbas av macula degeneration förstörs gula fläcken och detaljseendet försämras. Att både drabbas av glaukom och macula degeneration är således mycket besvärligt. Teoretiskt kan man tänka sig att man vid minskat synfält på exempelvis på grund av glaukom, använder detaljseendet för att söka av omgivningen. Givetvis tar detta mycket längre tid och innebär en större osäkerhet.

Vad har nu detta med belysning att göra? Jo vid utformningen av belysningen måste man tänka på att det behövs belysning både för att uppleva omgivningen och att se detaljerna. Både rummet och arbetsytorna måste vara belysta. En lampa som belyser mitt arbetsbord lyser inte upp rummet och taklampan ger inte tillräckligt med ljus för detaljseendet. I detta fall behöver vi således en bra rumsbelysning kombinerad med någon form av arbetslampa. Som äldre med allmänt försämrad syn blir detta mer uttalat.


Ögat i genomskärning

Med åren blir vi känsligare för bländning

De flesta lite äldre personer har en grumling av linsen. När den blir mer påtaglig kallas grumlingen för katarakt eller grå starr. Grumlingen medför att ljuset sprids i ögat och lägger sig som en slöja över näthinnan. Det kan jämföras med att titta på bio eller TV i ett rum med belysningen tänd. Vi ser sämre. Att ljuset sprids i ögat medför också att det nyttiga ljuset som skall skapa en bild på näthinnan blir svagare. För en 60-åring räknar man med att endast en tredjedel av det nyttiga ljuset når fram till näthinnan. Inte konstigt att vi ser sämre när vi blir äldre. Linsgrumlingen upplever vi som en synnedsättande bländning eller som att vi blivit ljuskänsliga.

Paradoxen av detta är att vi som äldre behöver mer ljus både i rummet och på arbetsytorna samtidigt som vi blir mer känsliga för bländning. Det blir mer viktigt att vi har starkare belysning samtidigt som kraven på att den inte får blända ökar. Den gamla lampan som vi haft i 30 år och tycker så mycket om, räcker nu inte längre till och dessutom bländar den. Kristallkronan som är så vacker, glittrar och skapar lyster ger dåligt med ljus och lyser rakt i ögonen på oss.

Grumlingen behöver inte täcka hela linsen. Sitter grumlingen i centrum på linsen och vi vistas i ”bra” belysning så att pupillen minskar, accentueras problemen från grumlingen och vi kan se sämre trots att belysningen blir starkare.

Hemma bestämmer vi själva

Inom arbetslivet finns omfattande rekommendationer på hur mycket ljus som behövs för olika arbetsuppgifter. Dock har forskning och rekommendationer inriktats på belysning för detaljseendet. Det finns nästan inga krav alls för omfältsseendet. Detta är en brist. Kraven gäller dessutom för normalseende personer. För äldre över 65 år vet vi väldigt lite om hur behoven ser ut.

Någon motsvarighet med belysningskrav för bostaden finns inte. Här är det individen som bestämmer hur det skall vara. Enda kravet från myndigheterna är att det skall gå att montera lämplig belysning. Det löser man lätt med ett lamputtag i taket och några vägguttag i varje rum.

”Den belysning som är fastinstallerad i kök och badrum är ofta undermålig, inte minst när man blir äldre och får sämre syn.”

Lux är ett mått på hur mycket ljus man tillför. Ute när solen skiner kan det vara 100 000 lux. Utomhus på kvällen kan det vara mindre än 1 lux. I en skolsal är det ofta runt 500 lux. Här arbetar skolbarn med oftast mycket bra syn. Takbelysningen i hemmen ger oftast 50–100 lux och här vistas ofta äldre människor, bländningskänsliga och med stort ljusbehov. Varför är det på detta viset? Har vi för dåliga kunskaper eller är vi för ekonomiska för att inte säga snåla? I kommande artiklar kommer jag att skriva om skillnaden mellan kvantitet och kvalitet när det gäller belysning. Jag kommer också att ge råd och behandla de nya ljuskällorna som ersätter glödlamporna.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet