Ledare av Lars Steen

Viktiga framtidsfrågor

Viktiga framtidsfrågor

Bästa medlemmar och läsare.

I tidigare ledare har jag belyst och kommenterat olika aktuella frågor av vikt för oss med glaukom. Många av dessa är fortfarande aktuella och jag avser att återkomma till dessa i kommande nummer. I dagens ledare avser jag att försöka blicka framåt och diskutera kring vad vi har att vänta oss inom förbundet, vilka frågor vi anser vara viktiga och där förbund och föreningar har viktiga uppgifter att ta itu med.

Utgångspunkten är den planeringskonferens som avhölls i Stockholm 19–20 september. I detta nummer finns ett referat från mötet. Resultatet från konferensen kommer att ligga till grund för verksamhetsplaneringen 2013–2014. Nästa konferens avser vi i förbundsstyrelsen att arrangera under hösten 2014.

Viktiga framtidsfrågor finns i förbundets och föreningarnas egen utveckling och förhoppningsvis tilltagande styrka ochförmåga att påverka omgivningen i för oss positiv riktning. Detta åstadkommer vi bäst genom att bli fler medlemmar och bilda regionala föreningar i samtliga län och regioner. Det blir viktigt för oss att skapa goda kontakter lokalt för att bli en samtalspartner med professionen inom ögonsjukvården, optiker och syncentraler m m. Inom ramen för ett gott kvalitetsarbete ska kliniker och mottagningar veta vad deras ”kunder”, det vill säga vi patienter, anser om vård och bemötande. En glaukomförening kan därmed bli en viktig part i kvalitetsarbetet.

Ytterligare en viktig framtida uppgift för föreningarna i samarbete med förbundet är att få kontakt med lokala politiker och att genom dessa påverka viktiga framtidsfrågor som till exempel fördelning av ekonomiska resurser och tillgång till ögonläkare.

En kommande betydelsefull metod att expandera är att inom ramen för en regional förening bilda så kallade lokala intressegrupper. Våra föreningar är ofta ganska koncentrerade till en större ort i länet/regionen, medan andra större orter på lite längre avstånd blir på grund av kommunikationsproblem dåligt representerade. I skrivande stund har vi två sådana grupper, en i Vänersborg–Trollhättan och en i Värnamo. Jag är övertygad om att detta är ett utmärkt sätt att nå betydligt fler människor med stöd och information.

Lars Steen
Förbundsordförande

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet