Nyheter inom glaukomforskningen

Vi får ofta frågor från våra nyfikna patienter, som till exempel: Har det hänt något nytt inom glaukomforskningen? eller Kan jag själv göra något åt mitt glaukomtillstånd? Ja, det försiggår en intensiv glaukomforskning på bred front. Allt från molekylär nivå till läkemedelsprövning. Här kommer några nyheter angående ögontrycksmätning, livsstil samt galukombehandling. 

Ögontryck

Vi vet sedan länge att ögontrycket inte är konstant, utan att det varierar mellan olika tidpunkter inom en och samma dag. Av praktiska skäl mäter vi ögontrycket endast vid en tidpunkt på mottagningstid, det vill säga ett stickprov på några sekunder av 24 – timmars ögontryck. Det kan vara intressant att veta vad som händer med ögontrycket under resten av dygnet. Ibland, vid speciella frågeställningar, mäter vi ögontrycket på en patient flera gånger samma dag för att få en uppskattning om tryckvariationen samt för att fånga eventuella trycktoppar. Man har även lagt in forskningspatienter på hotell för tryckmätning dygnet runt. Detta kan man dock endast göra vid speciella tillfällen för ett fåtal patienter. Några intresserade och nyfikna patienter har själva köpt handhållna tryckmätare för att mäta tryck flera gånger under dygnet. Det kan dock bli ganska dyrt och kvaliteten av mätningsresultaten kan säkert variera en hel del. 

Tryckmätning dygnet runt

Nyligen har man utvecklat en apparat sommöjliggör kontinuerlig tryckmätning dygnet runt. Denna apparat består av en tryckmätande kontaktlins och en mottagare som tar emot signaler som skickas från kontaktlinsen. På det här viset kan man få en 24-timmars tryckkurva, det vill säga information som kan vara viktig i vissa sammanhang. Än så länge är denna tryckmätare bara i forskningsstadiet och inte tillgänglig på marknaden. Den är även väldigt dyr och inte kalibrerad till absoluta tryckvärden. Men kanske kan man, i en inte allt för avlägsen framtid, beställa en 24-timmars tryckmätning genom att lägga den tryckmätande kontaktlinsen på ögat. Patienten går hem, lever som vanligt och kommer tillbaka nästa dag då man avläser vad som hänt med ögontrycket de senaste 24 timmarna.

Livsstil

Vi reser idag mycket mer än tidigare generationer, både inom jobbet samt på fritiden. En del patienter undrar om ögontrycket påverkas av flygresor? Det finns viss grund för dessa funderingar då forskning avseende ögontryck i luften på äldre tiders flygplan visade påverkan på ögontrycket. Gammaldags flygplan hade sämre isolering än dagens. Eftersom kabintrycket var lågt så blev ögontrycket högt.

För att undersöka vad som händer med ögontrycket i ett modernt flygplan studerade vi detta på en klinikresa. Vi mätte ögontrycket på 38 personer på marken och i luften. Resultatet visade att det inte fanns någon betydande tryckstegring i luften. Detta innebär att våra glaukompatienter inte behöver oroa sig ögontrycksmässigt när de är ute och flyger.

Det finns växande bevis för att vissa livsstilsförändringar kan vara till nytta för glaukom. Vissa studier har pekat på negativa effekter på ögontrycksnivåerna vid huvudet-nedåt-aktiviteter. Flera studier har dock noterat att aerobicsträning visat sig sänka ögontrycket. Studier av frivilliga friska, icke rökare har visat att i samband med träning ökar hjärtfrekvens och systoliskt blodtryck men att ögontrycket sänks. I år publicerades en artikel där man i en population av närsynta och normalseende unga vuxna visade att dynamisk träning faktiskt sänker ögontrycket. Vad som händer hos glaukompatienter finns det ännu ingen forskning om.

Glaukombehandling

Dagens glaukombehandling går ut på att sänka trycket i ögat, oftast med hjälp av trycksänkande ögondroppar. På grund av det höga tempot i vårt moderna samhälle händer det, inte så sällan, att glaukompatienter missar att ta sina trycksänkande droppar. Det är ju önskvärt att hålla ögontrycket på en stabil nivå och därför håller man på att utveckla en sorts minipump som kontinuerligt kan spruta in exakt önskad mängd trycksänkande läkemedel i ögat. Fördelen med denna pump är att man, i alla fall teoretiskt, kan åstadkomma en jämnare och bättre tryckkontroll. Pumpen är fortfarande bara i utvecklingsstadiet, men med tanke på den snabba tekniska utvecklingen kommer den säkert till klinisk användning inom en nära framtid.

Följsamheten viktig

Den viktigaste faktorn som våra glaukompatienter själva kan påverka är att ta sina trycksänkande ögondroppar. En svensk studie av doktor Granström påpekade redan på 80-talet en bristande följsamhet hos glaukompatienter.

Många studier som nyligen utförts utomlands har visat att endast 50–70 % av studiepatienterna tog sina droppar enligt ordination. Detta trots att de var medvetna om att de var ”under bevakning” under den korta tid studien utfördes. Sannolikt är därmed den verkliga följsamheten ännu sämre. Flera studier har visat att nedsatt följsamhet är en stor riskfaktor för blindhet. Vi vill därför avsluta med att be er sprida denna kunskap till andra patienter: Det är viktigt att ta sina trycksänkande ögondroppar enligt ordination.

Enping Chen, docent och överläkare

Anna Wiktorin, ST-läkare

Mehrzad Kananian, ögonsjuksköterska

Sektionen för glaukom, Klinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet