Med dispens kan han nu ratta sin BMW igen!

Med sin envishet och sitt engagemang har han under det senaste året varit en följetong i ÖT. Via intervjuer, reportage och debattinlägg har vi fått följa hans kamp för att få sitt körkort tillbaka. Och Christer har inte bara talat i egen sak utan varit högst pådrivande i Glaukomförbundets arbetsgrupp för glaukom och körkortsfrågan. Nu 17 månader senare har hans dispensansökan behandlats positivt av Transportstyrelsen.

I en telefonintervju får ÖT lyssna till en glad och lättad Christer som nu fått sin dispens av Transport-styrelsen. En dispens som innebär att han har körkort utan andra restriktioner än att ett nytt läkarintyg med synfältsundersökning om två år.

– Det är väl dagens understatement att både jag och min fru blev glada när vi fick beskedet att Transport-styrelsen bifallit min ansökan, säger Christer Ekman.

Efter 17 tunga månader, där hans fru också fått körförbud av läkare på grund av medicinska skäl, känner de nu åter friheten att kunna förflytta sig med egen bil.

– Vi känner oss väldigt lättade, nu kan det dagliga livet fungera igen, säger Christer. Under ett års tid har deras nya bil stått still och både Christer och hans fru har varit hänvisade helt och hållet till kollektivt resande och andras välvilja.

– Att vara rörliga, vara tillnytta på olika håll och vara engagerad i olika verksamheter har varit vår livsmelodi och utan körkort har det blivit svårhanterligt. Man får förstås alltid försöka göra något bra av den situation man hamnar i – vi blev tvungna att flytta för där vi bodde förut var de allmänna kommunikationerna rena tidstjuvar och dagligvaror fanns inte ens inom cykelavstånd. Det visade sig bli alldeles utmärkt! Och även om det väl är svårt att se något kul med glaukom, är engagemanget i glaukomverksamheten faktiskt en mycket positiv upplevelse.

Men går det att sätta sig i bilen direkt efter beslut om den beviljade dispensen? Nej så enkelt är det inte! Man måste ansöka om nytt körkortstillstånd och den processen tog sex veckor.

– När allt var klart firade vi med en omedelbar middagsutflykt till nära släktingar, säger Christer, som inte upplevt några som helst anpassningsproblem med att köra bil igen.

Han känner att han har fått ett förtroende som han måste förvalta på bästa sätt. – Jag har alltid kört med påkopplat medvetande, en vana från flygcertifikatet och seglingen kanske. Jag respekterar fartgränser och är sparsam med omkörningar, ett enkelt koncept för att slippa obehagliga trafiksituationer, avslutar Christer och vi på Ögontrycket gläds åt denna solskenshistoria och önskar honom lycka till på sina vardagsresor och kommande upptäcktsfärder.

Citerat från Transportstyrelsens beslut:

”… Undersökningen i oktober 2011 av det centrala synfältet med Humphrey-program visar att du har en för båda ögon sammanfallande blind fläck på varje sida. Du har således två seende ögon med en blind fläck på varje sida. Kraven i 2 kap. 5 $ i föreskrifterna är därmed inte uppfyllda. Transportstyrelsen gör dock den bedömningen att dina synfältseffekter inte är allvarligare än att undantag från denna bestämmelse kan medges. Transportstyrelsen bifaller din ansökan. Då du har en progressiv ögonsjukdom ska innehavet förenas med villkor om läkarintyg inklusive resultat av synfältsundersökning om två år… ”

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet