Ögontrycket nr 3 • 2012

Ledare av Lars Steen

Flera landsting borde uppmärksamma och åtgärda problemen

Bästa medlemmar och läsare.

I detta nummer av ÖT tar vi upp en viktig fråga för oss med glaukom! Ljus och belysning i vår närmiljö kan vara avgörande för hur vi kan fungera trots vår funktionsnedsättning. Samma problem gäller dessutom för alla med nedsatt syn och tillika hög ålder. Vår nye ordförande i Upplandsföreningen, Leif Wall, kommer att ”belysa” denna fråga i en artikelserie. Läs mer >>

 

Med bra belysning kan du se bättre!

Leif Wall är ordförande i Glaukomföreningen i Uppland. Under hela sitt liv har han på olika sätt jobbat med belysning. Han har bland annat utbildat synpedagoger och syninstruktörer. I dag är intresset stort för belysning. Men det fokuserar mest på ljus som inredning och gestaltning. Hur bra belysning kan underlätta vardagen för äldre och synskadade får inte samma utrymme.

Som nybliven pensionär vill Leif försöka använda sina kunskaper för att just använda ljuset till att se bättre. I detta nummer inleder Leif en artikelserie om ljusets betydelse för seendet. Läs mer >>

 

Nyheter inom glaukomforskningen

Vi får ofta frågor från våra nyfikna patienter, som till exempel: 

Har det hänt något nytt inom glaukomforskningen? eller Kan jag själv göra något åt mitt glaukomtillstånd? 

Ja, det försiggår en intensiv glaukomforskning på bred front. Allt från molekylär nivå till läkemedelsprövning. Här kommer några nyheter angående ögontrycksmätning, livsstil samt glaukombehandling.

Svarar gör Enping Chendocent och överläkare, Anna WiktorinST-läkare ochMehrzad Kananianögonsjuksköterska 

Läs mer >>

 

Med dispens kan han nu ratta sin BMW igen!

Med sin envishet och sitt engagemang har han under det senaste året varit en följetong i ÖT. Via intervjuer, reportage och debattinlägg har vi fått följa hans kamp för att få sitt körkort tillbaka. Och Christer har inte bara talat i egen sak utan varit högst pådrivande i Glaukomförbundets arbetsgrupp för glaukom och körkortsfrågan. 

Nu 17 månader senare har hans dispensansökan behandlats positivt av Transportstyrelsen. Läs mer >>

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet