Om optikerns roll i den framtida ögonsjukvården:

Kan välutbildade och kompetenta optiker delvis ersätta den framtida bristen på ögonläkare?

I flera landsting är bristen på ögonläkare alarmerande. Och enligt aktuella prognoser är detta bara början. Med tilltagande pensions-avgångar under de kommande åren kommer läget att bli än mer akut. I det sammanhanget är det angeläget att skapa en mer effektiv ögonsjukvård och där optikerna tar på sig en ny och mer omfattande roll och gör en del av jobbet. Redan idag kan drygt 120 optikerföretag utföra omfattande synhälsoundersökningar där ögonbottenfotografering ingår. Man tar en detaljerad bild av ögonbotten och skickar bilderna elektroniskt vidare till en ögonläkare med specialistkompetens.

ÖT besökte Synvårdsmottagningen i Täby Centrum, ett optiker-företag i verklig framkant med optikern Magnus Söderberg i ledningen. ÖT får träffa en kompetent, engagerad och erfaren optiker med starka visioner för optikernas framtida roll, men som också har kritiska åsikter om optikerbranschens kedjebildningar som enbart fokuserar på pris.
 

Det normala vid besök hos en optiker är att man mäter ögontrycket vid misstänkt glaukom och oftast ingår detta i synundersökningen. Om optikern hittar ögontryck som är över 20–25 eller att det skiljer mer än 5 i tryck mellan ögonen så blir det remiss till ögonläkare. Se exempel på några optikerföretag på sidan 8.

Erbjuder ny metod

Men Magnus Söderberg har helt andra ambitioner med sin verksamhet och startade egen ögonmottagning redan 1990. Idag har han 20 anställda och två rum i samma lokaler som hyrs ut till ögonläkare.

– Ögonakuten är ju överbelastad med patienter. Här gäller det att vi optiker kan ta hand om en del av jobbet och göra det ordentligt, säger Magnus Söderberg.

– Vi erbjuder en ny metod att hälsoundersöka dina ögon som gör att vi kan upptäcka allvarliga ålderförändringar i ett mycket tidigt skede, säger en engagerad Magnus Söderberg.

Metoden bygger på en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kontroll av synskärpa, synfält, och ögontryck ger en heltäckande bild av ögonens hälsotillstånd. I samband med ögonhälsoundersök-ningen upprättas också ett Syn- och hälsoundersökningsprotokoll, där samtliga mätresultat samlas. Efter undersökningen skickas bilderna digitalt för analys och bedömning till en ögonspecialist.

– Eftersom bilderna håller väldigt hög kvalitet kan ögonläkaren upptäcka även små förändringar i ögonbotten på ett tidigt stadium, säger en entusiastisk Magnus Söderberg.

Det tar bara några dagar att få ett fullständigt utlåtande kring patientens syn- och ögonhälsa. En ögonhälsoundersökning kostar 795:- men då ingår också den ordinarie synundersökningen som normalt kostar mellan tre och fyrahundra kronor.

Suveränt med distanstolkning

Med den här metoden kan eventuella ålderförändringar i gula fläcken, glaukom och diabetesretinopati upptäckas på ett mycket tidigt och behandlingsbart stadium. Det är viktigt att hitta åkomman innan det gått för långt, menar Magnus och fortsätter sin argumentation:

– Det här att göra ögonhälsoundersökningar som sedan distanstolkas av ögonläkare är ju suveränt, särskilt i ett land med långa avstånd. Tänk om patienten i Norrlands inland som har 10–15 mil till närmaste ögonklinik istället kan gå till sin lokala optiker och få sitt ärende uträttat.

Det är via det nyutvecklade svenska systemet EyeDiagnostic som gör allt detta möjligt. Det handlar alltså om en utökad undersökning hos optiker, elektronisk överföring av undersökningsresultatet till ögonläkare och i nästa steg elektronisk remiss till ögonsjukvården.

Vilka undersökningar ingår då i EyeDiagnostics ögonhälsokontroll? Utöver sedvanlig anamnes som är sjukdomens förhistoria och bestämning av synskärpa och refraktion, förutsätter att EyeDiagnostics ögonbottenfotografering med non-mydriatickamera och synfälts-undersökning. Undersökningsfynd, ögonbottenbilder och synfältsresultat granskas sedan av EyeDiagnostics ögonläkare. Här görs en samlad bedömning, som tar hänsyn till patientens ålder, sjukhistoria, subjektiva synbesvär, synskärpa, refraktion, synfältsresultat och ögonbottenbilder. Ett utlåtandeges och där det vanligaste (70%) är att det inte föreligger tecken på ögonsjukdom. I vissa fall, till exempel lätt förhöjt ögontryck utan påverkan på synfält, nervfiberlager eller pupill rekommenderas upprepade undersökning hos optiker efter lämpligt tidsintervall. Ett utlåtande kan också utgöra underlag för remiss till sjukvården, med angivande av sannolik sjukdom som till exempel katarakt eller glaukom.

Erfarenheten visar att efterfrågan på sådan här ögonhälsokontroll är stor. För optikern innebär EyeDiagnostic en ökad säkerhet i bedömningen då den utökade undersökningen ger mer information, som sedan bedöms av ögonläkare.

För ögonsjukvården innebär systemet bättre kvalitet på remisser från optiker och tillgång till undersökningsresultaten. Självklart innebär detta en stor avlastning för ögonsjukvården.

– Ja man blir verkligen skrämd, när man ser prognoser på hur bristen på ögonläkare, kommer att se ut framdeles, därför är EyeDiagnostic inte bara en bra affärsidé utan framförallt ett bra redskap ur samhällsperspektiv, säger Magnus Söderberg.

Optikerbranschens H&M

Samtidigt menar han att det gäller att både politiker och optikerbranschen förstår vilka framtida utmaningar som står på spel. När det gäller branschen kommer han med svidande kritik:

– Optikerbranschen går alltmer mot stordrift i form av kedjebildningar som bara marknadsför pris, säger han, och ger exempel på synundersökningar för en krona och köp 3 glasögon men betala för ett par. Det här engagerar honom starkt och han vill ta både optikerutbildningen och de nyutexaminerade optikerna i försvar.

– Vi har en bra treårig optikerutbildning på KI i Stockholm och på Linnéunivesitetet i Kalmar och nyutexaminerade optiker har normalt stora ambitioner och brinner för
professionen. Men vad möts de av när de kommer ut? Jo det handlar mest om att uppfylla kedjans säljmål och de får bara 20 minuter med varje kund och ska sälja så och så många glasögon. De hamnar helt enkelt i kedjornas garn och får inte jobba med det de är utbildade för. Utbildningen är ju bortkastad om man inte tillåts att göra ordentliga undersökningar. Kedjorna har blivit något av optikerbranschens Hennes & Mauritz. Hos oss får varje kund en timma och vi marknadsför i första hand vår kunskap och kompetens.

Magnus menar också att det handlar om trovärdighet. Vad ställer den kund för krav som betalt en krona för sin synundersökning? Beträffande politikerna känner han att det är en omsvängning på gång.

– Ja, helt nyligen skrev EyeDiagnostic avtal med Uppsala läns landsting för ögonbottenfoto av diabetiker. Se & Synas i Uppsala utför fotograferingen av patientens ögonbottnar och bedömningen görs av EyeDiagnostics ögonläkare, berättar han inte utan stolthet.

Det intressanta är inte bara att landstinget gör en upphandling av en privat aktör, EyeDiagnostic som är ett aktiebolag som startades av optiker och ögonläkare gemensamt. Här används också gällande vårdtaxa och frikort gäller.

– Och jag tror att fler landsting kommer till, säger en hoppfull Magnus, som tror att optikföretag i en framtid också kommer att vara kopplade till Försäkringskassan. Min vision är att bygga upp kliniker i de större regionerna och där optikerna är den undersökande med hjälp av EyeDiagnostics, avslutar Magnus Söderberg.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet