Ledare av Lars Steen

Informera era nära anhöriga!

Bästa medlemmar och läsare.

För första året har vi nu en utgivningstakt av ÖT på fyra nummer per år. För oss i redaktionskommittén är det glädjande att vi nu tycks kunna få in redaktionellt material som gott och väl räcker till. Det är ändå av vikt att ni medlemmar runt om i landet skickar in material eller ger oss tips på saker som vi bör ta upp.

På årsmötet den 16 april diskuterades de fortsatta aktiviteter som vi från förbundsstyrelsen och föreningarna ska ägna oss åt. Fortsatta kontakter med pensionärsföreningar och att delta i deras möten för information om glaukom ligger högt upp på agendan. Ytterligare ansträngningar för att skapa fler regionala föreningar samt att, inte minst, hjälpa till att starta lokala intressegrupper där det verkar finnas behov. Två sådana grupper har redan kommit igång, en i Trollhättan-Vänersborg och en i Värnamo. Vi har dessutom kunnat notera en glädjande ökning av medlemsantalet, som nu närmar sig 2 000. Det är ändå bara cirka 2% av antalet personer med glaukom, så visst kan vi bli ännu fler medlemmar!

Det är känt att de två absolut viktigaste riskfaktorerna för att få glaukom är högre ålder samt ärftlighet. Min uppmaning är därför till er alla, att informera era nära anhöriga och uppmana dem, syskon och barn, att låta sig undersökas med tanke på glaukom. Ju förr det upptäcks, desto större chans att sjukdomen inte behöver leda till funktionshinder. Kom dessutom ihåg att tryckmätning inte räcker till därför att nästan hälften av alla har så kallad ”normaltrycksglaukom”.

Vi ser också att det är svårt att hitta personer som vill ställa upp i styrelsearbete på vissa håll. Därför vädjar jag till er läsare att dra ert strå till stacken. Kontakta er styrelse och bidra med något. Kanske att vara med på en pensionärsträff eller liknande.

Lars Steen, Förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet