Kjell Ohlsson, professor vid Linköpings Universitet:

Kopplingen mellan synfältsbortfall

och körprestation är i det närmaste obefintlig 

 

Det är i samband med Ögontryckets artikelserie om Glaukom, bilen och körkortet som ÖT får en träff med Kjell Ohlsson vid universitetet i Linköping. Vi möter en lugn, saklig och djupt engagerad professor med gedigen erfarenhet, bakom sig har han en djupgående forskning i samspelet mellan människor och maskiner. Han har också ett förflutet i VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut. Kjell Ohlsson är oerhört kritisk till Transportstyrelsens regler och sätt att dra in körkorten för personer med synfältsbortfall.

– Det finns ett lågt samband mellan synfältets utbredning och körförmåga, reglerna borde revideras. Det handlar om många människor som berövats körkortet på vaga grunder och som borde ha fått en rättvis prövning, säger Kjell Ohlsson.

Han berättar samtidigt om en arbetskollega som fick hjärntumör – opererades och låg nedsövd. När han kom tillbaks upptäcktes ett synfältsbortfall och körkortet drogs in. Ett halvår senare blev det en klar förbättring och efter ytterligare tre månader hade han komplett syn. Han överklagade beslutet om indraget körkort. Fick ett första negativt utlåtande från myndigheten och det andra utlåtandet var en blåkopia av det första.

– Han har fortfarande inget körkort och jag hävdar att det åligger myndigheten att visa att vederbörande är olämplig som bilförare med normativ statistik, hur kör en normal billist och hur kör en som drabbats av synfältsbortfall, säger en något upprörd Kjell Ohlsson

Ingen hållbar vetenskaplig grund

Synfältet är det du uppfattar av omvärlden när du tittar rakt fram, eller mer exakt, det man ser när man siktar på ett stillastående föremål. För den som har ett så kallat synfältsbortfall, blinda fält åt höger eller vänster när blicken är riktad rakt fram, kan det kosta körkortet. När det blinda fältet uppstår vid 20–30 graders vinkel föranleder det att körkortet återkallas av myndigheten enligt de regler som Transportstyrelsen praktiserar.

– Det här förfarandet har ingen hållbar vetenskaplig grund, säger Kjell Ohlsson, samtidigt som han tar stöd av ett stort antal studier och forskningsrapporter som han gått igenom.

Det går helt enkelt inte att dra några slutsatser om körförmågan enbart grundade på de syntest som normalt praktiseras vid en läkarundersökning.

– Jag har inte hittat en enda vetenskapligt acceptabel studie som studerat just detta validitetsproblem, det vill säga bilförare med varierande synfältsbortfall som testats med avseende på körförmåga, säger Kjell Ohlsson.

Körtest i simulator

Han hävdar samtidigt att när man gör tester under stark press, i det här fallet med stor risk att körkortet ryker, så kan man få tunnelseende som påverkar testet i negativ riktning.

– Alla test och undersökningar borde därför följas av ett stressprofiltest för att ge rättvisa, säger han. Enligt Kjell Ohlsson borde man istället få göra en ny uppkörning för en bilinspektör eller ett körtest i en körsimulator som han har goda erfarenheter av. Han menar att det är enklare, billigare och framförallt säkrare att göra ett simulatortest istället för att göra ett syntest.

– Det är mera rätt fram, så att säga, hävdar en helengagerad Kjell Ohlsson och fortsätter:

– I en simulator kan man simulera trafikkaos och uppdykande hinder i trafiken. Vi kan i vår simulator här på universitetet registrera inte mindre än 124 olika parametrar, hur man beter sig i olika situationer, säger Kjell Ohlsson samtidigt som han ger en känga till Trafikmedicinska rådet:

Han säger sig inte veta om trafikmedicinska rådet handlar av ovilja eller okunnighet då det faktiskt finns simulatorer att tillgå på olika platser i Sverige. Han menar att det för övrigt skulle gå att installera simulatorer i desktopsmiljö, det skulle vara mer tillförlitligt än de undersökningar som görs nu och som ligger till grund för återkallande av körkortet. Tillåt och använd simulatorer det är hans klara budskap för att få ett säkrare och bättre resultat.

– Simulatorn är helt överlägsen! I Florida kan man ta A-certifikat för privatflygning enbart med simulatorträning, jag vet för jag har jobbat mycket med flyg, säger Kjell Ohlsson, som också vet att berätta om utbildning av stridsvagnsförare i simulatorer med bättre resultat än i verkligheten. Med en regeringsprofessur i teknisk psykologi grundar han sina uppfattningar på erfarenheter från en både bred och djupgående forskning kring perception, design av nya förarsystem, produktutveckling etc. Men han har aldrig haft en krona för att forska kring sambandet mellan synfältsbortfall och bilkörning. Det är helt och hållet ett fritidsprojekt!

– Ja, mitt engagemang i frågan är ett fritidsjobb, jag får så många samtal från förtvivlade människor som fått sitt körkort indraget – de är fler än man tror. Se över lagstiftningen så att indragningar av körkort inte baseras på godtycke! Verifiera tester! Ge möjligheten till körtest i simulator – det finns inget säkrare och bättre, avslutar Kjell Ohlsson.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet