Ögontrycket nr 3 • 2011

Ledare av Lars Steen

Vind i seglen!

Bästa medlemmar och läsare.
Jag har nu den stora glädjen att berätta för er att Glaukomförbundet nu har fått fyra nya medlemsföreningar under det gångna året, nämligen Norrbotten, Jämtland, Örebro samt Östergötland. Detta har varit resultatet av ett intensivt arbete under året. Jag har fått ett ovärderligt stöd i detta arbete av vår projektledare Gudrun Jarl, utan henne hade detta inte varit möjligt. Under våra resor runt om i landet har vi träffat många personer som brinner för våra ändamål och som har ställt upp i interimsstyrelser. Från förbundets sida vill vi härmed tacka för era värdefulla insatser.

Läs mer >>

Docent Boel Bengtsson kartlägger riskfaktorer för öppenvinkelglaukom

Risk för att utveckla glaukom

Kunskap om riskfaktorer för glaukom är vägledande för att identifi era högriskgrupper som eventuellt bör undersökas med någon typ av screening. Andra riskfaktorer kan bara upptäckas vid en ögonundersökning, och leder då till mer glaukomspecifi ka undersökningar som t.ex. synfältsundersökning och undersökning av synnervshuvudet och ögats nervfi berlager. Vi intresserar oss också för riskfaktorer som påverkar sjukdomsförloppet hos redan drabbade individer. Patienter med hög riskprofil att utveckla stora synfältsskador bör initialt kontrolleras oftare, och kanske behandlas mer intensivt, än patienter utan några speciella riskfaktorer.

Vid Svenska glaukomklubbens möte i september 2011 höll jag ett föredrag om riskfaktorer för glaukom och risk för snabb försämring vid så kallad manifest glaukom med andra ord glaukom med synfältsskador. Därefter blev jag ombedd att skriva denna artikel för Ögontrycket.

Läs mer >>

Kopplingen mellan synfältsbortfall

och körprestation är i det närmaste obefintlig 

Det är i samband med Ögontryckets artikelserie om Glaukom, bilen och körkortet som ÖT får en träff med Kjell Ohlsson vid universitetet i Linköping. Vi möter en lugn, saklig och djupt engagerad professor med gedigen erfarenhet, bakom sig har han en djupgående forskning i samspelet mellan människor och maskiner. Han har också ett förflutet i VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut. Kjell Ohlsson är oerhört kritisk till Transportstyrelsens regler och sätt att dra in körkorten för personer med synfältsbortfall.

– Det finns ett lågt samband mellan synfältets utbredning och körförmåga, reglerna borde revideras. Det handlar om många människor som berövats körkortet på vaga grunder och som borde ha fått en rättvis prövning, säger Kjell Ohlsson.

Läs mer >>

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet