Ledaren av Lars Steen  

Bästa medlemmar och övriga läsare!

Innevarande år har varit intensivt på olika fronter. Som vi tidigare har rapporterat har Svenska Glaukomförbundet inlett ett samarbete med Sveriges Pensionärsförbund. Med stöd från dess högsta ledning har vi ute i våra föreningar fått möjlighet att komma till deras lokalavdelningars medlemsmöten och där informera om glaukom.

Många sådana möten har redan ägt rumrunt om i landet och flera är planerade i höst. Samtidigt har vi publicerat annonser om Svenska Glaukomförbundet och vår verksamhet i deras tidning ”Veteranen”.

Vi har också tidigare meddelat att Svenska Glaukomförbundet under detta år ska göra en intensiv satsning på att få till stånd nya föreningar med hjälp av en deltidsanställd projektledare. På sikt anser jag att SGF bör ha representation i samtliga Sveriges län.

Tillsammans med representanter för SGFs förbundsstyrelse och våra regionala föreningar har vi haft många möten med patienter, anhöriga och ögonsjukvården samt Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet har varit att rekrytera medlemmar och styrelserepresentanter i nya föreningar. Till dags dato har vi kommit igång i Östergötland, Jämtland och Norrbotten. I dessa län har man rekryterat medlemmar samt kommit igång med interimsstyrelser. Det känns som en väldigt bra början!

Under hösten kommer vi också att ha aktiviteter för att starta nya föreningar i Örebro län samt Dalarna. Kom ihåg! Ju fler föreningar och medlemmar desto starkare blir vår röst och vårt inflytande.

Till sist. Återigen manar jag er alla medlemmar att bidra i arbetet med att sprida kunskap och information om glaukom till stöd för drabbade och anhöriga.


Lars Steen
Förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet