Krister Indes tio tankar

om hur du skulle kunna tänka

Till dig som ser sämre

I förra numret av ÖT presenterade synpedagogen Krister Inde de tre första tankarna ur ”Tio tankar om hur du skulle kunna tänka” som han publicerat i sin bok ”Den lilla boken om synen”. Här kommer tankarna 4, 5, 6 och 7.

När man börjar se sämre är det viktigt att ändå hitta en framtidstro och några rättesnören som har hjälpt andra och som kan hjälpa dig.

4. Du har rätt till bra hjälpmedel

Om man har en bestående synnedsättning ska man ha de bästa optiska och tekniska hjälpmedel som finns att få. Sätt dig in i vilka möjligheter som finns, vilka leverantörer som erbjuder hjälpen och hur din optiker, din ögonläkare och din syncentral jobbar och vilka regler som gäller. Undersök vilka alternativ som finns. Det är dig det gäller och du är värd det bästa som finns att få – och som du kan använda.

5. Du kan lära dig nya sätt att tänka

Det krävs att man lär sig nya tekniker, om man har svårt att ta sig fram på kända och okända platser. Man måste förändra sina gamla invanda sätt att läsa, laga mat, tvätta, sköta trädgården osv. Kanske måste du hålla boken eller tidningen närmare ögonen. Kanske måste du läsa böcker med hjälp av cd-spelare. Kanske måste du lära dig att tänka på ett annat sätt, och inse att det som hänt inte är något som gör dig till en annan människa utan bara en person som gör på ett nytt sätt.

6. Du är inte ett offer

Ett offer är en person som har gett upp och som bestämt sig för att ”allting är emot mig”. Det är en naturlig reaktion, men egentligen är det ju ingens fel att det har blivit så här – varken ditt eller någon annans. Med oerhört få undantag är de som jobbar med ögonsjukvård väldigt bra människor som vill göra sitt allra bästa för dig. Alla i vårt land har ju samma chans att få behandling. Om du har sökt vård för sent eller på något annat sätt gjort fel, och är arg på dig själv för det – då kan man fråga sig: hur skulle du ha kunnat göra annorlunda? Du visste ju inte hur det var eller hur man skulle göra. Många ögonsjukdomar är lömska och man märker inte faran förrän det är för sent. Man kan dessutom inte bota alla sjukdomar ännu.

7. Det tar den tid det tar – eftersom ting tar tid

Hur lång tid tar det att anpassa sig till en situation där man inte ser som förr? Det finns bara ett svar – det tar den tid det tar. Men å andra sidan kan du påverka den här tiden genom att vara aktiv och skaffa dig stöd, kunskap och professionell hjälp. Om du bestämmer dig för att ta ett problem i taget, istället för att digna under ett berg av svårigheter, så blir det lättare. Men för att kunna lösa problem måste du först veta vilka problemen är. Du måste sortera upp dem och sätta upp ett antal milstolpar och tidpunkter när du ska ha gjort det ena och det andra.

I nästa nummer av ÖT som kommer ut i december avslutas den här artikelserien med Krister Indes tankar 8, 9 och 10.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet