Nu växer Glaukomförbundet

Nu växer Svenska Glaukomförbundet kraftfullt genom starten av inte mindre än fem nya länsföreningar – en närmast 50-procentig ökning på drygt ett halvår! Från nio länsföreningar till 14 kan bli verklighet redan i höst.

Det här visar på att en patientorganisation för glaukomiker verkligen behövs. Människor, ute i tidigare på kartan vita län, är beredda att satsa på ett ideellt arbete för att få till en förening som tar till vara glaukomikers intressen. Och stödet från både ögonkliniker och Studieförbundet Vuxenskolan har fungerat fullt ut.


Det var så sent som i januari i år som Gudrun Jarl anställdes som projektledare på halvtid för att ro nystartsprojektet i land. Med en tydlig arbetsorder från förbundsstyrelsen blev uppmaningen att under drygt ett halvår starta fem nya länsföreningar. Ett högt satt mål som i skrivande stund verkar bli införlivat och det med råge.

Trögt i början

ÖT träffar en glad och nöjd Gudrun Jarl för att få en närmare beskrivning av hur detta har gått till. Med en genomtänkt strategi har Gudrun tillsammans med Lars Steen, förbundsordförande, närmat sig ögonklinikerna län för län för att inleda ett samarbete med slutmålet att starta en förening.

– Ja, förutsättningarna har varit ganska likartade i de olika länen. Första kontakten har vi tagit med respektive ögonklinik. Har vi ögonkliniken med oss så får vi automatiskt bättre tyngd och lite större auktoritet i det fortsatta jobbet, säger Gudrun Jarl.

Hon berättar samtidigt om att det var lite trögt att få kontakt i början, hennes upplevelse är att sjukvården är lite ovan med kontakter utifrån. Första målet har varit att få en träff med personalen på ögonkliniken, med ögonläkare och ögonsjuksköterskor. Dessa initiala träffar kan ha samlat alltifrån 2 till 25 personer från ögonkliniken.

– Här har Lars Steen berättat om syftet med mötet och motiven till att bilda en länsförening, säger Gudrun, samtidigt som hon understryker fördelarna för ögonkliniken med en aktiv patientförening. Flera ögonkliniker som är under hård ekonomisk press ser fördelen med en opinionsbildande förening som kan sätta en annan press på politikerna att skapa resurser för glaukomsjukvården.

Genomtänkt arbetsmetod

Nästa steg i nystartsprojektet har varit att i samarbete med länets ögonklinik få till en träff öppen för allmänheten.

– Här har vi erbjudit ett blandat program med såväl medicinsk information om glaukom som vikten av och möjligheten att bilda en intresseförning för glaukomiker, berättar en entusiastisk Gudrun Jarl. Efter varje informationsträff har hon följt upp med telefonsamtal till varenda närvarande. Ett digert men helt nödvändigt arbete, menar hon, för att få bollen att rulla vidare.

– Jag har ringt alla som närvarat på informationsträffen för att fråga om de kommer på nästa uppföljande träff, då vi ska bilda en förening med interimsstyrelse, säger Gudrun och fortsätter att berätta om sina arbetsmetoder:

– Efter informationsmötet och kontakten i telefonen kan man ganska snabbt konstatera om det är en person som är intresserad och lämpad för ett styrelseuppdrag. Faktum är att hela 60 % av de tillfrågade säger ja till ett styrelseuppdrag. Efter varje telefonsamtal har Gudrun också mailat och bekräftat vad man kommit överens om och samtidigt tackat för samtalet.

– Genom den arbetsordningen har också alla berörda till slut förstått att vi är fullt ut seriösa och inte tänker släppa taget.

Fler medlemmar

Och resultatet är strålande. Nu i mitten av september finns redan interimsstyrelser i Jämtland, Norrbotten och Östergötland och i Dalarna och Örebro är träffar och informationsmöten inbokade under tidig höst. Kontakter med ögonklinikerna i Västmanland och Gävleborg är också redan tagna. Effekten är fler föreningar och fler medlemmar och det högt satta målet om fem nya länsföreningar, ja i bästa fall sju kan nås.

När Gudrun summerar sina erfarenheter från åtta månaders projektledarjobb så blev det ungefär som hon hade föreställt sig, även om inte jobbat med den här åldersgruppen tidigare.

– Problem kan det vara att känna till hierarkin inom sjukvården som också heter olika i olika län. Tar man en lägre kontakt är det inte framkomligt, säger hon samtidigt som hon poängterar vikten av att träffa ”rätt person” vid ingången. Jag har definitivt lärt mig en del om sjukvårdens uppbyggnad och organisation.

Hon menar också att Studieförbundet Vuxenskolans roll i projektet inte ska underskattas. Utan de lokala kontakter som en lokalavdelning besitter och utan tillgång till bra samlingslokaler hade det kunnat bli alltför svårt att ratta projektet.

– De lokala verksamhetscheferna inom studieförbundet har lång erfarenhet av att stötta vid nystart av föreningar, snabbt och effektivt. I Norrköping löste vi hela planeringen under en intensiv halvtimme, avslutar en nöjd och glad projektledare, som gjord för uppdraget.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet