Glaukom – körkortet och bilen

Det är inte helt ovanligt att i spåren av diagnosen glaukom så bedömer också läkaren om en indragning av körkortet skall prövas. Från och med hösten 2009 så gäller också nya bestämmelser där kraven sänks för läkaranmälan från ”uppenbart olämplig ”till” olämplig” som förare.

Personlig katastrof

För den drabbade är det oftast närmast en personlig katastrof att efter alla år bli av med körkortet. Körkortet och den egna bilen har i vår kultur sedan länge stått för en stark frihetskänsla, där vi själva när som helst kan välja vart vi vill åka. Det kan handla om allt från den spontana shoppingturen till lite större svängar för att uppleva andra platser och landskap. Flera vittnar också om inte bara en inskränkning i den dagliga friheten att köra bil utan också om vidare konsekvenser. Det kan handla om att man inte kan bo kvar utan måste bryta upp och byta boende till en plats där det finns tillgång till allmänna kommunikationer.

Enskilda glaukomiker har farit väldigt illa under den ganska långdragna processen som följer efter att ögonläkaren föreslagit prövning av fotsatt körkortsinnehav. Några drabbade ifrågasätter dessutom rättssäkerheten i förfarandet.

Mot bakgrund av detta tillsatte Svenska Glaukomförbundets förbundsstyrelse en särskild arbetsgrupp under hösten 2010 och som ÖT rapporterat om tidigare. Arbetsgruppen fick namnet ”Glaukom och Trafiksäkerhet/Körkort.”

Rundabordssamtal

Arbetsgruppens syfte är att stärka den enskildes ställning och rätt i samband med ifrågasatt körkortsinnehav på grund av synfältsdefekter. Målet är att skapa ett system för att bistå de drabbade med råd och stöd för att bevaka deras rättssäkerhet när de ligger i ”gränszonen” för förlust av sitt körkort. Gruppen vill också försöka att åstadkomma en debatt och ett utvecklingsarbete under rubriken ”trafiksyn”, men också skapa ett forum av tvärvetenskaplig ,karaktär.

Arbetsgruppen har också för avsikt att arrangera ett förtroendefullt ”rundabordssamtal” med deltagande intressenter från Glaukomförbundet och Transportstyrelsen. Konsultläkare och trafikforskare ska också finnas representerade. Denna aktivitet görs också i nära samarbete med Diabetikerförbundet som upplever samma problem hos sina medlemmar.

Med detta som bakgrund startar ÖT en artikelserie som vill försöka belysa problemet från olika håll. Hur det drabbar den enskilde glaukomikern, vilka turerna är kring anmälan och prövning och på vilket sätt Svenska Glaukomförbundet kan stärka den enskildes ställning och rättssäkerhet i en svår situation. I detta nummer ger vi röst åt två drabbade som får berätta om sina egna upplevelser av indraget körkort.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet