Första intressegruppen startad

När strategierna för nystartsprojektet diskuterades på planeringskonferensen hösten 2010 fanns det också med en variant av nya föreningsetableringar. Många menade att även där det fanns fungerande länsföreningar hade många medlemmar långa avstånd till de aktiviteter som erbjöds. Lösningen kunde vara att utöver själva den formella föreningen starta lokala intressegrupper som kunde arrangera till exempel informationsmöten nära medlemmarna i området. Vinsten med intressegrupper skulle vara att man slapp att starta ytterligare en förening med allt vad det innebär av formalia och tungt styrelsearbete.

Nu är den första intressegruppen på gång och det i Göteborgs Glaukomförening som omfattar hela Västra Götalandsregionen. Det är i Fyrstadsområdet som består av Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil som det nu tas initiativ till en intressegrupp.

 – Vi har inte mer än 20 medlemmar i det här området, berättar Roland Strömbäck, vice ordförande i Glaukomföreningen i Göteborg, och fortsätter:

– Våra arrangemang sker nästan uteslutande i Göteborg och därför har vi inte så mycket att erbjuda medlemmarna i Fyrstadsområdet, det blir helt enkelt för långt att ta sig till Göteborg. Men med en suppleant i styrelsen, Lisbeth Lansinger från Trollhättan tillsammans med medlemmen Ann-Britt Thyberg från Vänersborg kan det snart bli verklighet med en intressegrupp i Fyrstadsområdet.

– Vi har försökt i flera år att intressera någon ögonläkare vid Uddevallasjukhuset, säger Roland Strömbäck, och nu har vi äntligen fått napp. Han berättar om en träff med ögonläkaren Martin Thil i Uddevalla strax före sommaren.

– Vi berättade allmänt om vad vi som glaukomförening kan hjälpa till med när det gäller information om glaukomsjukvården och Martin Thil ställer gärna upp på ett informationsmöte i Uddevalla, säger en nöjd Roland Strömbäck samtidigt som han tillägger:

– Självklart hoppas vi genom intressegruppens aktiviteter att det också kommer fler medlemmar, när de får nära till aktiviteter och information.

ÖT önskar Västsverige lycka till och kommer med intresse att följa utvecklingen.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet