Christer Ekman blev av med körkortet

Nu är det uteslutet att vara underhållningsmusiker

– Att inte köra bil är för mig orimligt. Familjeställepå Ljusterö och på Öland, spelar golf, är underhållningsmusiker, ja pianist. Samtidigt har vi åtta barnbarn som kräver sina utryckningar – allt, allt är bilberoende!

 

Det säger Christer Ekman som är ledamot i Glaukomföreningen i Stockholm och sitter också i förbundets arbetsgrupp för körkortsfrågor. Han har kört bil sedan 1956 men för en kort tid sedan drogs hans körkort in vilket inneburit dramatiska förändringar i hans dagliga liv.

Det är en intensiv och oerhört engagerad Christer som ÖT möter i lobbyn på ett hotell i Stockholms City för en intervju. Han har kommit hit för att berätta sin historia kring det indragna körkortet.

– Det var i mars 2009 som jag plötsligt hade en förnimmelse av en grå fläck på vänstra ögat, berättar Christer Ekman, som för övrigt menar att han ser knivskarpt. Han har under åren praktiserat sin egen synundersökning genom att kontinuerligt kontrollera att han kan se Andromedagalaxen.

– Kan jag inte se den en klar natt så är det motiv för att vässa glasögonen, säger han och skrattar. Andromedagalaxen är en spiralgalax i Vintergatans närområde som är svagt synlig med blotta ögat. Den återfinns i Stjärnbilden Andromeda som gett den dess namn.

När svartnar det helt?

Alltså en grå fläck med nedsatt syn var vad Christer upptäckte. Han gick till en optiker, eftersom ryktet sa att de kunde mäta ögontrycket och vidare till mottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. Här uppmättes ögontrycket till 32 och 33 och läkaren menade att han förmodligen hade drabbats av glaukom.

– Själv hade jag ingen kunskap om grön starr. Mina tankar var snarare hur många golfrundor hinner jag med innan det svartnar helt, säger Christer. Detta hände i april 2009 och uppmaningen vid undersökningen var det chockerande beskedet att han skulle sluta att köra bil. Hans direkta reaktion uteblev inte och jag minns att jag tänkte ungefär så här:

– Den här marken är minerad, det måste vara något lurt med det här. Här kommer jag på läkarundersökning av fri vilja ochnu känns det som om jag hamnar hos en fientlig myndighet – hur kan det vara möjligt i Sverige?

– Hela min tillvaro, i min yrkesverksamhet likaväl som min fritid, har byggt på rörlighet. Att inte köra bil känns för mig helt uteslutet. Vi har ett ställe på Öland med 8 kilometer till affären, jag spelar golf, är friluftsmänniska och underhållningsmusiker. Samtidigt har vi åtta barnbarn som kräver sina utryckningar och allt, allt är bilberoende, framhärdar Christer Ekman. Han meddelade läkaren att han inte kunde sluta att köra bil och läkaren menade att det viktiga just nu vara att sänka ögontrycket och skrev ut ögondroppar.

Chockbeskedet kommer

I det läget valde Christer en second opinion via Täbys Ögonmottagning där han bor, samtidigt som han mörkade med att han hade varit på S:t Erik och fått ögondroppar. Nu visade det sig att trycket hade gått ner till 12 och 13, den gråsuddiga fläcken var försvunnen och det var inga direkta ögonproblem.

– Det här var ju en helt ny värld för mig, säger en upprörd Christer och fortsätter:
– Jag tänkte att jag var tvungen att försöka förstå läkarnas situation och hur de tänker, snarare än att de skulle förstå min situation. Och jag tog del av en massa information om vad glaukom är, bekostade själv en ögonbottenfotografering och bad mina barn undersöka sig eftersom det finns en ärftlig faktor.

Vid ett återbesök på S:t Erik en månad senare får Christer diagnosen simplex – öppenvinkelglaukom och trycket är under kontroll. Det känns bättre för Christer och han vill informera sig om allt kring glaukom – han går i S:t Eriks ”glaukomskola” och pratar också med informationschefen på ögonsjukhuset ända tills chockbeskedet kommer. Läkaren ringer men Christer är inte hemma utan hans fru tar emot samtalet. Läkarens information är lika kort som solklar: – Han bör inte köra bil!

Vid ett nytt besök vid ögonsjukhuset och med en ny läkare menar hon att det är ett gränsfall om hon skall anmäla det här. Hon säger samtidigt att Christer inte kan köra bil förrän de gjort ett nytt test (Goldmannperimetri). Christer gör vid det tillfället en överenskommelse med läkaren att inte köra bil medan utredning pågår.

Mätning via körkortssimulator

– Mina papper skickas till Trafikmedicin på Huddinge Sjukhus för utlåtande, där man bedömer mig som ett gränsfall och föreslår att anmälan görs till Transportstyrelsen för Trafikmedicinska rådets bedömning, beskriver Christer Ekman.

Resultatet blir ett konvolut nio månader senare från Transportstyrelsen i juli 2010 där man meddelar att man överväger att återkalla Christers körkort. Christer föreläggs att yttra sig i ärendet och gör detta också med de argument som han anser är adekvata. I december 2010 kommer ett nytt besked där Trafikmedicinska rådet beslutar att föreslå körkortsmyndigheten att dra in körkortet. I mars 2011 kommer nytt svar på de invändningar som Christer delgivet myndigheten. På grund av utbredda synfältsskador överväger myndigheten för tredje gången att dra in körkortet.

– Har utmärkt synförmåga, om detta slår ut mig som bilförare, vilka ska då få vara kvar på banan – vägen, menar Christer och fortsätter sin argumentering:

– Tycker att jag borde få göra en kompletterande mätning via körsimulator som blir mer verklighetsnära eller få köra med en inspektör som bedömer mitt körbeteende.

I EU-direktiven från september 2009 som ligger till grund för Transportstyrelsens regelverk finns också ”exceptional cases” som borde lämna stort svängrum. Efter Christers senaste inlaga kommer svar med vändande post, som kort och gott fastställer beslutet. Möjligheten finns att överklaga till Förvaltningsrätten i respektive region.

– Det konkreta skäl som anges, är att jag i vardera ögat har en fläck med för låg känslighet, som är belägen motsvarande den blinda fläcken på andra ögat. Jag kan inte låta bli att fråga mig hur i så fall en enögd överhuvudtaget kan få ha körkort. Och dessutom när handboken som myndigheten går efter, beskriver hur osäkert sambandet är mellan synfältsdefekter och körsäkerhet, frågar sig en något upprörd Christer.

– I Vägverkets handbok finns till och med passusen ”Individer med synfältsdefekter förnekar vanligen alla problem”. Smaka på den, du!

Ansöka om dispens

Dessutom, menar han, att praktisk forskning pekar på att det inte är självklart att bilförare med glaukom är sämre i trafiken. Bara vetskapen om att man har en synskada tycks göra att man tar det extra försiktigt i trafiken.

Christers överklagande fick avslag vid midsommar 2011. Det enda som nu återstår, är att ansöka om dispens för köra under vissa begränsade förhållanden då trafiksäkerheten inte äventyras.

– Nu är det uteslutet att vara underhållningsmusiker, hela den idén är borta. Man kan inte ta taxi eller åka kollektivt till allting – golfengagemanget i fortsättningen bygger på att goda vänner alltid hämtar mig, säger en djupt besviken Christer. Där Christer med fru tidigare bodde var man helt bilberoende för att få dagligvaror. Nu har flytten gått till annat boende och Christers fru kör men inte med släp som Christer var en flitig användare av. Det dagliga livet är uppenbarligen kringskuret.

– Ta till exempel att jag inte längre kan ta enkla initiativ som att sätta upp en hylla och skruvar saknas – förr åkte jag genast och köpte så att det blev klart, säger han och tillägger:

– Du behöver inte planera så noga när du har tillgång till bil – denna olägenhet förstår man inte förrän man sitter där, ja, jag skulle absolut behöva ha mitt körkort tillbaka. Själv som den positiva person han är, ser han ändå möjligheter samtidigt som han tror att många i motsvarande fall kan bli helt knäckta av en sån här ”resa”.

– När man kör bil använder man båda ögonen och man rör dem hela tiden, man använder sitt djupseende och sin trafi kerfarenhet. Om regelverket slår ut mig som bilförare, med den synförmåga jag faktiskt har, då måste jag ifrågasätta regelverket och dess tillämpning. Det allmänna riskerar att den som vet att det går till så här kommer att försöka kringgå systemet. Det är naivt att tro något annat, avslutar Christer.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet