Ledare av Lars Steen

Bästa medlemmar och läsare!

I förra numret av Ögontrycket, nr 3- 2010, informerade vi om den nysatsning på information om glaukom och vår föreningsverksamhet, som skulle sjösättas under innevarande år. Jag har nu glädjen att kunna berätta att planerna hittills har fullföljts och även överträffats. Våra medlemmar i landets alla glaukomföreningar som har arbetat i projektet ska ha en stor eloge för sina fina insatser.

Projektet ”StartaNytt” har fått en rivstart i år. På fl era håll har planerna på att starta nya föreningar avancerat riktigt långt tack vare vår duktiga projektledare. Det gäller i första hand Jämtland, Norrbotten och Östergötland. Intresset att stödja processen är glädjande stor hos de aktuella ögonklinikerna. Utan deras hjälp vore det nog svårt att lyckas. På lite längre sikt vill vi i Glaukomförbundet givetvis ha en regional förening i samtliga län och arbetet med detta går vidare. I nästa nummer av ÖT hoppas vi kunna presentera nya föreningar.

Det förekommer nu lite mer dystra rapporter om kris i ögonsjukvården i några landsting. Ögonsjukvården har på vissa håll ålagts stora besparingskrav. Som en följd har kvaliteten dragits ner för kronikergrupper, framförallt galukom och diabetes, med risk för synförsämringar. Det har på sina håll även medfört personalflykt på grund av orimlig arbetsbörda. Problemet har uppmärksammats av Svenska Glaukomklubben, en sammanslutning av läkare och forskare med intresse för glaukom, som nu också planerar en kartläggning av situationen i Sverige.

Glaukomklubben har på eget initiativ och med stöd av Ögonläkarföreningen tagit fram en förnämlig skrift med rubriken ”Riktlinjer för Glaukomsjukvården”. Boken presenteras på annan plats i tidningen. Det är Glaukomförbundets förhoppning att skriften ska bidra till en kvalitetsförbättring för patienter med glaukom med flera.

Till sist vädjar jag igen till er medlemmar. Stötta era styrelser, tacka inte nej till styrelseuppdrag. Ställ upp och hjälp till i informationsträffar i ert område till exempel träffar med pensionärsföreningar.
Lars Steen
Förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet