Ny informationsstrategi för Glaukomförbundet

Nu går Svenska Glaukomförbundet tillsammans med länsföreningarna på offensiven med sin informationsverksamhet men också med det klara målet att starta fler föreningar. Det har minst sagt varit en intensiv och hektisk höst för Glaukomförbundets förbundsstyrelse. 

Förslag till en helt ny informationsstrategi har arbetats fram och processats vid en välbesökt planeringskonferens i Stockholm i början av oktober och vars förslag sedan har legat till grund för Förbundsstyrelsens slutliga ställningstaganden i slutet av oktober. En föredömligt snabb process där förbundsordförande Lars Steen tillsammans med Anna Wikberg och Gudrun Ström, båda från förbundsstyrelsen hållit i taktpinnen. 

Gudrun Ström och Anna Wikberg gör sitt framträdande på Planeringskonferensen, med hjälp av pratmanus och skyltmaterialet som hängs upp på ett klädstreck.  

Bakgrunden är att förbundet förra året kunde fira 10-årsjubileum och har för tillfället 9 länsföreningar. Efter att i många år levt under knapphetens stjärna där verksamheten uteslutande har finansierats med medlemsavgifter och tillfälliga sponsorer uppbär nu organisationen statligt bidrag för verksamheten. Det gör naturligtvis skillnad där aktiviteter och satsningar man bara kunnat drömma om tidigare nu kan bli verklighet. Men med en pengapåse från det allmänna följer också förväntningar på en både större och mer utvecklad verksamhet.

Detta var utgångspunkten när förbundsstyrelsen inbjöd tre representanter från varje länsförening till en Planeringskonferens i Stockholm första dagarna i oktober. Till konferensen hade också ett relativt omfattande men framförallt konkret arbetsmaterial tagits fram som utgjorde både diskussions- och beslutsunderlag. 

Konferensens huvudmål var två:

  • Att besluta om en konkret och träffsäker informationsstrategi för Svenska Glaukomförbundet centralt och lokalt/regionalt som innehåller argument, val av målgrupper och samarbetspartners, mediaval och utveckling av lokala informationsaktiviteter.
  • Att hitta en konkret strategi för att starta fler föreningar, där vi ringar in möjliga geografiska orter och lokala samarbetspartners med målet att starta fem nya föreningar under verksamhetsåret 2011.

Dessa två mål parat med ett inledningsanförande av förbundsordförande Lars Steen blev upptakten för planeringskonferensen. Lars Steen betonade främst vikten av konkretion i förslagen eller som han uttryckte det.

– Nu gäller det att vi kommer fram till skarpa förslag och som vi kan gå igång med redan vid starten av 2011.

Efter detta gjorde ÖTs redaktör Örjan Andersson en kort genomgång av arbetsmaterialet och förslag till koncept för en ny och effektivare informationsstrategi. Konceptets huvuddrag innebär att organisationen måste bli både smalare och mer träffsäker i sin information om glaukom och föreningarna.

Fokusera på de äldre 65+

Även med statsbidrag går det inte att försöka nå alla utan förslaget innebär att i första hand kommunicera de grupper som är mest utsatta för att drabbas av glaukom. Det handlar alltså om att fokusera på de äldre eller 65+, och var hittar vi den gruppen enklast, jo i pensionärsorganisationerna. Det finns idag 4-5 rikstäckande organisationer med ett totalt medlemsantal på drygt 600 000. Även detta är en för stor grupp att kommunicera med sett till Glaukomförbundets och glaukomföreningarnas begränsade resurser. Vi startar därför med att uppvakta Sveriges Pensionärsförbund (SPF) men där naturliga kontakter finns lokalt/regionalt är det helt tillåtet att också arbeta med andra pensionärsorganisationer.

Huvudspåret är att parallellt med en annonskampanj i SPF:s tidning Veteranen som löper under hela 2011 kontaktar Glaukomförbundets länsföreningar lokala SPF-föreningar. Tanken är att bjuda på en kort och konkret information om glaukom till SPF-medlemmar som kommer på SPF-föreningens månadsmöte. Det konkreta målet för 2011 är att varje ländförening inom Glaukomförbundet klarar av att besöka fyra SPF-föreningar och där själva aktiviteten går att klara av på cirka 10-12 minuter.

Till stöd för verksamheten producerar Glaukomförbundet ett informationspaket som består av informationsbrev, pratmanus för träffarna och en ny informationsbroschyr om glaukom. Dessutom tas sju skyltar fram som fungerar både som blickfång under informationstillfället och som en kort sammanfattning av det som presenterats. Informationspaketet skickas ut i två exemplar till varje länsförening.

För att göra det föreslagna upplägget så konkret och trovärdigt som möjligt, fick konferensdeltagarna agera som pensionärer på månadsmöte. Detta samtidigt som Anna Wikberg och Gudrun Ström spelade två funktionärer från Glaukomföreningen som var inbjudna för att under 10 minuter informera om ögonsjukdomen. Samtidigt blev detta en möjlighet att testa det föreslagna informationspaketet i skarpt läge.

Under första dagens eftermiddag jobbades det intensivt i sex grupper där deltagarna vände och vred på förslagen och kom med många kloka synpunkter som sedan redovisades under dag 2.

Under Planeringskonferensen diskuterades målgruppen pensionärer, aktiviteternas upplägg och det konkreta informationspaketets innehåll. Stämningen och engagemanget var stort. Samstämmigheten gjorde att det blev koncensus  kring det mesta vilket är en bra förutsättning när hela projektet sätts i sjön direkt efter årsskiftet.

Diskussionerna kring start av nya länsföreningar slutade också med koncensus för att projektanställa en projektledare i sexmånader på halvtid. Dalarna, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Norrbotten, Östergötland, Jämtland och Jönköping är tänkbara län för nystart. 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet